Pla d'Actuació Municipal (PAM)

PAM 2015-2019

Pla d'Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú

Garantir un bon nivell d'assistència social i sanitària amb un model d'atenció integral que sumi la mirada social i la sanitària