Pla d'Actuació Municipal (PAM)

PAM 2015-2019

Pla d'Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú

Fomentar la participació i la col•laboració dins la comunitat educativa i d'aquesta amb d'altres serveis, institucions i entitats del municipi