Pla d'Actuació Municipal (PAM)

PAM 2015-2019

Pla d'Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú

Enfortir els lligams amb les ciutats agermanades tot potenciant les relacions amb les persones