Pla d'Actuació Municipal (PAM)

PAM 2015-2019

Pla d'Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú

Promoure i canalitzar una reflexió conjunta entre els diferents agents culturals de la ciutat i garantir la participació de la ciutadania en la millora de les polítiques culturals