Pla d'Actuació Municipal (PAM)

PAM 2015-2019

Pla d'Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú

Prioritzar l'atenció i la protecció dels col·lectius socials i les persones més vulnerables