Menú

L'Ajuntament obre una línia extraordinària de prestacions per al pagament del lloguer d'abril i maig a persones que han vist minvats sobtadament els ingressos per la crisi sanitària

Comparteix:
15/05/2020 11:22

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) gestionarà aquestes prestacions i també tramitarà les sol·licituts dels ajuts estatals al lloguer

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú habilita una nova línia de prestacions per fer front al pagament del lloguer de l'habitatge habitual per aquelles persones i famílies que hagin vist reduïts sobtadament els seus ingressos. Es tracta d'una línia d'ajuts amb càrrec als pressupostos municipals de caràcter extraordinari i que s'obrirà en paral·lel a les ajudes estatals que s'estan desenvolupant des de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que permetran demanar complementàriament  fins a 6 mensualitats de lloguer.

L'Ajuntament, amb aquesta nova línia de prestacions específiques d'Habitatge amplia el ventall de recursos per atendre la població que s'ha vist afectada de forma circumstancial i puntual per la crisi sanitària de la Covid-19. Una atenció que per al Francesc Xavier Serra, regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d'Urbanisme té en els ajuntaments la primera línia d'acció. “Des de la proximitat dels ajuntaments amb la ciutadania, i coneixent per aquesta proximitat les dificultats econòmiques que estan patint moltes famílies, hem volgut obrir aquesta línia d'ajuts que doni resposta urgent a la necessitat de fer front al lloguer de l'habitatge, especialment dirigit als llogaters d'habitatges propietat de petits tenidors, complementant als ajuts que esperem que ben aviat s'ofereixin a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que també tramitarem des de la nostra Oficina Local d'Habitatge”

L'import de la prestació serà de 500€ per al mes d'abril de 2020 i de 500€ més per al mes de maig de 2020. Per a les persones que paguin un lloguer inferior als 500€ la prestació serà l'equivalent a l'import del seu lloguer mensual. Les prestacions s'abonaran directament en el compte bancari de la propietat de l'habitatge llogat.

Les bases reguladores aprovades aquest dimarts per tràmit d'urgència estaran en exposició pública i tan aviat s'aprovin definitivament, s'obrirà la convocatòria per a la presentació de les sol·licituds, que podran fer-se de forma telemàtica des de la pagina web municipal www.vilanova.cat.

Les condicions per poder accedir-hi són:

  1. Ser major d'edat o legalment emancipat.
  2. Empadronament a Vilanova i la Geltrú
  3. Ser titular o co-titular d'un contracte d'arrendament destinat a domicili habitual i permanent a Vilanova i la Geltrú que no superi els 750€ mensuals de lloguer.
  4. El propietari de l'habitatge llogat no ha de ser un “gran tenidor”, entenent com a tal a la persona física, jurídica o fons de capital risc ni de titulació d'actius que sigui titular de 10 habitatges o més.
  5. Trobar-se en situació de no poder fer front al pagament del lloguer mensual a causa d'una reducció d'ingressos conseqüència de la crisi sanitària i en concret respecte a alguna d'aquestes situacions: haver perdut la feina pel tancament o reducció de plantilla a partir del 14 de març de 2020, estar afectat per un ERTO o ERO, tenir el contracte laboral extingit a partir de l'estat d'alarma, ser autònoms que han hagut de suspendre o reduir l'activitat econòmica amb baixada d'ingressos sobtada i altres situacions equivalents que hagin provocat la manca de recursos per fer front el pagament del lloguer de l'habitatge habitual. 
  6. L'import del lloguer ha de suposar un import igual o superior al 30% dels ingressos nets actuals en la unitat familiar.
  7. Cal acreditar que els ingressos de la unitat de convivència actuals no superen 3 cops l'IPREM tal com especifica al Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID 19 (és a dir 1.613,52 € d'ingressos nets).

La concessió de les prestacions es farà per rigorós ordre de registre d'entrada telemàtic o presencial de l'ajuntament,  un cop comprovat el compliment dels requisits exigits. Totes les persones que vulguin rebre un avís quan s'obri la convocatòria cal que facilitin les seves dades de contacte a l'Oficina Local d'Habitatge escrivint un correu electrònic a habitatge@vilanova.cat o bé trucant al telèfon 93.816.90.31.

Aquestes prestacions municipals seran compatibles amb ajuts i prestacions d'altres administracions, que també es podran demanar a l'OLH a partir de la setmana vinent fins el 30 de setembre, sempre que no superin els imports totals de les mensualitats a pagar en cada cas.

.

.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració