Menú

Millora en la domiciliació i en el fraccionament del pagament d'impostos municipals

Comparteix:
28/01/2020 13:27

Conxi Martínez assumeix la gestió d'Intervenció i Tresoreria amb el repte de treballar per una fiscalitat més justa

El Ple municipal de gener va donar compte del traspàs de les competències d'Intervenció i Tresoreria a la regidora Conxi Martínez. La regidora, que també és responsable d'Empresa i Innovació, ho considera “un repte” i es proposa “treballar per una fiscalitat més justa socialment”.

Aquest any 2020 el calendari de pagament d'impostos i taxes municipals incorpora algunes novetats com ara la supressió del pagament avançat bonificat i la variació en el termini del pagament de la taxa de Taules i Cadires.

Amb la supressió del pagament avançat bonificat el mes de gener, cal que totes les persones que es va acollir a aquesta opció escullin de nou la seva modalitat de pagament. Conxi Martínez explica que “és important que tothom que feia el pagament avançat faci ara el tràmit per la domiciliació fraccionada o bé pel pagament en terminis”. Aquests tràmits es poden fer presencialment a l'Oficina Municipal de Recaptació o bé per via telemàtica.

 

Domiciliació:

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=11

Fraccionament mensual

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17796

 

L'ajuntament va enviar el mes de desembre una carta a les persones que van fer el pagament avançat el 2019 informant de la desaparició d'aquesta modalitat i informant sobre les alternatives.

Les dues opcions són el pagament fraccionat i el pagament en terminis. El pagament fraccionat és fa automàticament de tots els rebuts domiciliats. En el cas de l'IBI urbans es paga en 4 rebuts: a l'abril, juny, setembre i novembre. Les escombraries domiciliàries es paguen en dues vegades: al juny i al setembre. L'IBI rústic també es paga en dos terminis, al juny i al setembre, l'IAE a l'octubre i al desembre, i la Taxa de Taules i Cadires al juliol i al setembre.

 

Més informació:

https://www.vilanova.cat/atencio_ciutadania/oficina_de_gestio_tributaria?rnd=69596540

 

La segona opció de pagament permet repartir en 11 quotes mensuals, de febrer a desembre, l'import de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, de la Taxa d'escombraries (domiciliàries i industrials), de l'Impost sobre Béns Immobles (urbans i rústics), i de la Taxa de guals. Aquest fraccionament s'ha de sol·licitar abans del 14 de febrer, presencialment o bé a través d'Internet.

A més, aquest any 2020 les dates dels rebuts de les escombraries industrials i de les Taules i cadires no coincidiran. La Brossa per establiments i empreses es mantindrà a l'octubre i al desembre, mentre que l'ocupació de les terrasses es cobrarà al juliol i al setembre.

.

.

L`Oficina Municipal de Recaptació de l`Ajuntament

L`Oficina Municipal de Recaptació de l`Ajuntament

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració