Menú

El govern destaca l'esforç municipal durant el 2009 per generar llocs de treball, activitat, nous espais públics i nous serveis

Comparteix:
11/03/2009 14:32

Les actuacions a la ciutat durant aquest any faran visible el treball per posar en valor el centre de la ciutat i els barris

La transformació de Vilanova i la Geltrú durant l'any 2009 serà notable. El Govern municipal ha presentat el conjunt d'accions que coincidiran en els propers mesos a la ciutat, fruit de les inversions municipals, el Plan E i la Llei de Barris. Tot aquest conjunt d'accions que propiciaran la "transformació" es recullen en el dossier 2009, un any de transformació per a VNG, que s'ha lliurat aquest matí a la premsa.

L'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Elena, ha dit que "el sector públic té l'obligació d'invertir per generar nous espais públics, per generar nous serveis i, sobretot, per crear activitat econòmica". Elena ha explicat també que les obres comportaran molèsties als veïns però que l'Ajuntament està treballant per senyalitzar i per informar millor les actuacions.

Xavier Oller, regidor de Projectes Urbanístics, ha volgut destacar la "coherència en la intervenció a l'espai públic que estem fent, perquè està molt lligada al Pla de pacificació del trànsit, a construir una ciutat per a les persones i a dinamitzar l'activitat comercial del centre". Oller ha dit també que "no tot són obres, estem dissenyant la ciutat del futur".

El segon tinent d'alcalde, Josep Tomàs Álvaro, ha parlat també del treball per posar en valor el centre de la ciutat. "Fa anys que estem fent un treball en profunditat. L'acció urbanística genera activitat econòmica, genera activitat cultural, cohesió social, participació..."


ANTECEDENTS

L'any 2009 és un any de transformació per a Vilanova i la Geltrú. La conjuntura de crisi econòmica ha alterat la línia de treball de l'Ajuntament vigent fins a meitats del 2008. Aquesta situació, que posa les administracions locals en una posició de debilitat perquè és l'administració més propera a la ciutadania i, alhora, la que menys capacitat té d'intervenir en la conjuntura, s'ha convertit en un repte per a l'Ajuntament de VNG. Un repte perquè amb una notable reducció d'ingressos per la davallada d'activitat econòmica cal fer front a un augment de les necessitats socials.

La conjuntura global, encapçalada per la crisi financera i que ha portat al creixement de l'atur, ja va fer replantejar el segon trimestre de l'any 2008 les línies estratègiques del Govern. Des d'aquell moment la gestió municipal va prioritzar tres eixos d'actuació que són la millora de l'austeritat i l'eficiència en els pressupostos locals, el manteniment de la inversió pública per tal de generar activitat econòmica i ocupació, i el suport a les persones, posant l'accent en les polítiques socials per tal de contribuir a pal·liar els efectes de la crisi.

Alhora que Vilanova i la Geltrú fa front a aquest important repte però, la situació econòmica també s'ha convertit en una oportunitat per a la ciutat. El pressupost d'inversions per aquest any 2009 reflecteix una clara voluntat de seguir generant activitat a la ciutat, construint i rehabilitant equipaments i millorant l'espai públic, tot fent un esforç financer que suposa quasi 12 milions d'euros en un any. Aquest esforç compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, especialment en l'aplicació de la Llei de Barris, que aporta una important transformació i millora del Nucli Antic de la ciutat, en el seu aspecte i també en la seva activitat social cultural i comercial.

A aquest punt cal afegir-hi el Plan E, d'estímul a l'economia, que portarà a la ciutat 11 milions d'euros més. Aquesta injecció econòmica, que té per objectiu mantenir i crear llocs de treball, té unes peculiaritats que obliguen l'Ajuntament a destinar els diners a petites i mitjanes actuacions, bàsicament centrades en els carrers i places, i a dur-les a terme ràpidament, perquè han d'estar acabades el desembre del 2009.

Les dades de l'atur a Vilanova i la Geltrú indiquen que el mes de febrer hi havia 4.824 persones desocupades. Amb l'inici de les diferents actuacions en les properes setmanes l'administració local vol ajudar a frenar el creixement de l'atur. Aquesta setmana la Junta de Govern Local ha adjudicat ja 9 dels projectes del Plan E que, en total, donaran feina a 940 persones. A aquest volum caldrà afegir-hi les persones que treballen i treballaran en les diferents accions del PINA i els projectes d'inversions municipals.

Per tant, les inversions municipals, les actuacions derivades de la Llei de Barris i les obres del Plan E es concentren en el temps i en l'espai i construeixen un escenari excepcional per a la ciutat. Excepcional pel que suposen de molèsties, però també –i més important- pel que suposen d'incentiu a l'economia i de transformació de la ciutat.

Tots aquest projectes ajuden a construir espais per viure i conviure, per passejar, relacionar-se i per comprar a Vilanova i la Geltrú, invertint en tots els barris per fer un entorn digne i agradable, promovent un creixement equilibrat i preservant i millorant la ciutat.

L'Ajuntament planteja un seguit d'accions per tal d'informar els veïns i veïnes, per pal·liar els possibles efectes adversos de les obres i per explicar els canvis i transformacions que estem duent a terme.

Aquest escenari té dos moments destacats, el moment de les obres i el seu resultat. D'aquí a un any, amb totes les actuacions fetes, Vilanova i la Geltrú haurà millorat molt el seu aspecte, sobretot en el centre de la ciutat i el barri de Mar. El primer moment però, dibuixa un escenari d'obres, canvis en la mobilitat, i alteració en els serveis que cal explicar a la ciutadania perquè en sigui conscient.


MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA I CIUTADANA

L'Ajuntament és conscient que totes aquestes actuacions i modificacions, encara que siguin per un període de temps determinat, ocasionaran múltiples molèsties als ciutadans i ciutadanes que viuen, treballen i transiten pel espais afectats. És per això que l'Ajuntament ha previst una sèrie d'accions i mesures per tal de minimitzar l'impacte en les activitats diàries dels vilanovins i vilanovines.

Facilitar l'activitat diària

Les principals mesures que l'Ajuntament posa en marxa per ajudar a pal·liar els efectes de les diferents actuacions en algunes zones de la ciutat van adreçades, per un cantó, a les afectacions a les persones i en segon lloc a l'activitat econòmica i empresarial. 

En les afectacions a les persones cal destacar que totes aquelles persones que siguin titulars d'un gual d'aparcament en un carrer on quedi impossibilitat l'accés durant les obres gaudiran d'un descompte en el pagament del gual de l'any 2009 proporcional a la durada de les obres. A més, els titulars de guals afectats per obres podran accedir amb descomptes del 50% als aparcaments municipals durant aquest període de temps.

Com a suport a les persones amb mobilitat reduïda totes les actuacions que suposin fer més difícil caminar per la via pública tindran el servei 'Personal d'ajut', que acompanya a les persones que ho necessiten en l'entrada i sortida dels habitatges i el trànsit pel carrer si és necessari.

Tots els establiments comercials, d'hosteleria i restauració que resultin afectats per les obres en el carrer on estan establerts tindran una bonificació en l'impost de recollida d'escombraries l'any 2009 proporcional a la durada de les obres.
Cal recordar també que aquest any l'Ajuntament no ha augmentat aquells tributs que impliquen directament creació d'activitat econòmica, com l'impost sobre construccions, la taxa de llicència d'obres i la taxa de llicència d'obertura d'activitats.

Informació a la ciutadania 

Al llarg de tot el període que durin les obres, hi haurà en marxa una campanya informativa a través dels mitjans de comunicació locals, reunions i trobades amb els veïns i comunicació directa a través de cartes, senyals i cartells.


Promoció de l'activitat econòmica i comercial 

Paral·lelament a les accions informatives amb la ciutadania, es durà a terme una campanya de suport al comerç i les empreses locals, per tal que les dificultats d'accés es vegin compensades per un increment de la informació.

A més, l'Ajuntament ha posat en marxa ja fa algunes setmanes iniciatives per fomentar l'accés al centre comercial, com ara el descompte de mitja hora gratuïta en els aparcaments municipals i els descomptes en el transport urbà de viatgers.

També es reforçarà notablement amb nova senyalització la informació sobre les diferents opcions d'aparcament i circulació a la ciutat, especialment en les entrades i sortides i els accessos al centre.

Presentació del dossier

Presentació del dossier

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Activitat econòmica
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració