Menú

Oficina d'atenció presencial per informar sobre els nous valors cadastrals al Centre Cívic La Geltrú

Comparteix:
13/09/2018 13:39

A partir del 17 de setembre s'atendrà la ciutadania per resoldre dubtes o accedir al web del cadastre i descarregar la notificació de nous valors. L'oficina funcionarà amb sistema de cita prèvia

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú habilitarà una oficina d'atenció presencial per informar i resoldre dubtes a la ciutadania en relació a l'entrada en vigor, a partir de 2019, de la nova ponència de valors cadastrals a la nostra ciutat. La Direcció General del Cadastre va aprovar el maig d'enguany aquesta ponència, que és fruit de la revisió sol·licitada pel propi Ajuntament amb l'objectiu d'actualitzar els valors vigents des de l'any 2006.

A partir d'aquesta setmana la Gerència Regional del Cadastre procedirà a notificar individualment els nous valors cadastrals i bases liquidables dels immobles, que tindran efecte l'any 2019. Les persones propietàries de béns immobles rebran una notificació que inclou una clau d'accés al web del cadastre, amb la qual poder descarregar la notificació dels nous valors cadastrals i bases liquidables. Per aquest motiu a partir del dilluns 17 de setembre l'Ajuntament de VNG habilitarà una oficina d'atenció presencial per a les persones que vulguin descarregar la notificació del web i no disposin de mitjans adients o bé per resoldre dubtes sobre el contingut de la notificació o en el cas que vulguin presentar alguna reclamació respecte de la valoració cadastral del seu immoble.

L'oficina s'ubicarà al Centre Cívic de la Geltrú (Plaça dels Alumnes Obrers, 1) i atendrà la ciutadania en el següent horari:

De dilluns a dijous:   de 9 a 16 hores

Divendres:              de 9 a 15 hores

L'oficina funcionarà amb sistema de cita prèvia, podent demanar hora per mitjà dels web municipal www.vilanova.cat/cita-previa o trucant al telèfon 93 816 90 05 de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h.

Revisions cada deu anys

La revisió, que entrarà en vigor el 2019, ha evidenciat els canvis i desajustos que s'han produït en els valors d'immobles i en els usos en els últims 13 anys en que ha estat vigent la ponència anterior de l'any 2006. A més a més, durant aquest període superior als 10 anys (la llei insta a realitzar revisions cadastrals cada dècada), s'han produït dos efectes contraposats en el mercat immobiliari. Aquest fet ha provocat increments i decrements en els preus de mercat amb una evolució dels preus que no ha estat homogènia, sobretot quant als usos industrials i de solars que tenien una valoració molt elevada respecte dels preus de mercat.

Dades sobre els nous valors cadastrals

Segons les dades facilitades per la Gerència Regional del Cadastre el valor cadastral total del conjunt dels immobles del municipi només té una variació a l'alça del 1%. No obstant la distribució no és homogènia segons els usos dels immobles tal i com mostra el quadre següent:

 

Ús

Immobles

Variació valor 2019/2018

Habitatge

30.241

12 %

Aparcament

16.294

0 %

Comerç

2.294

-13 %

Oficina

513

-6 %

Industrial

541

-51 %

Solar

1.220

-27 %

 

Efectes a l'Impost sobre Béns Immobles

Una de les conseqüències del procés de revisió cadastral es manifesta en l'anomenat sòl urbanitzable que ja va patir canvis a l'any 2015, en que la part no edificada tributava per la modalitat de rústica de l'impost i la part edificada es mantenia en la modalitat d'urbana de l'impost. Amb la nova revisió la totalitat de la finca, estigui o no edificada, tributarà per la modalitat de rústica de l'impost, sense rebut a la modalitat d'urbana de l'impost.

Pels immobles que tributen per la modalitat d'urbana l'Ajuntament va aprovar al mes de juny una rebaixa del tipus impositiu, que va passar del 0,82% vigent al 2018, al 0,80% pel 2019 en que entraran en vigor els nous valors cadastrals i bases liquidables.

Pel que fa al marc financer de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es preveu un efecte d'important disminució de la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles Urbana com a conseqüència d'aquesta actualització de valors en els comptes del 2019.

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració