Menú

L'Ajuntament aprova mesures per reduir la despesa en 1,5 milions d'euros

Comparteix:
09/09/2008 14:41

Les mesures d'ajust per fer front a la crisi econòmica es basen en tres criteris: l'austeritat en la gestió municipal, el manteniment de la inversió pública i el suport a les persones més desfavorides

L'Ajuntament de VNG ha acordat un seguit de mesures per tal de pal·liar els efectes de la crisi econòmica a la ciutat. El treball que s'està duent a terme vol, per un cantó, augmentar els ingressos, i per l'altre reduir les depeses de l'Ajuntament.

Les accions del Govern per fer front a la situació de crisi econòmica es basen en tres criteris:

- l'austeritat, centrada en el rigor, l'eficàcia, i el control de la despesa municipal.
- la garantia de la inversió publica a la ciutat, creant desenvolupament econòmic i llocs de treball.
- el suport a les persones més desfavorides.

L'alcalde de VNG, Joan Ignasi Elena, ha destacat que les mesures representen una reducció de la despesa corrent i una aposta ferma per la inversió pública. A més a més de preparar-se per donar resposta a les necessitats que pugui tenir la població més desfavorida, ja que probablement hi hagi més ciutadans i ciutadanes que compleixin els paràmetres per acollir-se als ajuts, serveis assistencials i beques existents.

Per Elena, cal retallar i controlar la despesa corrent, però la despesa en inversió cal mantenir-la, perquè influeix d'una manera directa en els sectors més afectats per la crisi. 

A la presentació de les mesures econòmiques adoptades per l'Ajuntament, l'alcalde ha estat acompanyat per la primera tinent d'alcalde i regidora de Governança, Participació i Medi Ambient, Iolanda Sánchez, i pel regidor d'Hisenda, Règim Intern i Seguretat Ciutadana, Albert Sanabra.

Austeritat en la despesa municipal 

La reducció d'ingressos en les plusvàlues, l'impost d'obres, les llicències d'activitats i les llicències d'obres, quantificada en 3.900.000 euros, porta a l'Ajuntament a plantejar un reajustament de les despeses municipals.

Les mesures correctores es basen en la redistribució de partides de diverses regidories, sense que es vegin afectats ni els serveis bàsics ni serveis d'atenció a les persones, en els següents apartats: 

- Reduir les despeses de protocol 
- Reduir despeses de telèfon: reducció de mòbils. 
- No editar l'any 2008 cap número més de la revista 08800. 
- Reduir assessories externes (Urbanisme i Personal) 
- Reduir despeses d'impressions. 
- Redistribuir despeses d'activitats culturals. 
- Reduir les partides de gestió d'esports. 
- Priorització en l'aplicació dels contractes (serveis de neteja, edificis, Fecsa, etc.).
- Reducció de les hores extra: diverses regidories.

D'altra banda, es preveu un increment sobre els ingressos en l'Impost de Bens Immobles i també un augment de l'aportació de l'Estat en relació a la previsió inicial del pressupost 2008.


Garantia de la inversió pública a la ciutat 

El Govern considera prioritari que, des de l'administració pública, es garanteixi l'activitat econòmica que genera l'obra pública, per tal de pal·liar els efectes de la crisi en un dels sectors més afectats per la conjuntura econòmica, el sector de la construcció i, d'altra banda, per ampliar l'atenció a la ciutadania amb noves i millors infraestructures i serveis.

A Vilanova i la Geltrú estan en marxa o ho estaran en els propers 18 mesos aquestes obres públiques:

Caserna de la Policia local
Pla especial del Port
CAPI de Mar
Plataforma de suport a les dependències
Pavelló Isaac Galvez
Llar d'infants Sant Jordi
IES Baix a mar
CEIP Volerany
Urbanització sector Llimonet II
Masia d'en Barreres
Polígon Santa Magdalena
Pavelló de l'Arjau
Passeig Marítim
Llei de Barris
Auditori Escola de Música
Espai per a joves

Suport a les persones més desfavorides

Les regidories d'Educació i de Serveis Socials estan preparant propostes específiques en els seus àmbits d'actuació, analitzant i responent a les peticions que arriben actualment i al llarg dels propers mesos.

La dotació pressupostària per aquestes mesures és oberta, ja que es desconeix encara quines variacions es produiran en relació a les previsions pressupostades.

mesures econòmiques

mesures econòmiques

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Alcaldia i protocol
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració