Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Tràmits

Tràmits del tema

Activitats. Autoliquidació taxa d'obertura d'establiment
Autoliquidació de la llicència d'obertura d'activitats, segons l'ordenança fiscal número 9
Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicèn...
Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA)
És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, pos...
Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura. Activitats innòcues de baix risc, d'acord amb la Llei 16/2015.
Les activitats econòmiques de baix risc són  les activitats, que per les seves característiq...
Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura. Activitats innòcues de baix risc, d'acord amb la Llei 16/2015. Activitats de restauració.
Les activitats econòmiques de baix risc són les activitats, que per les seves característiques, p...
Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicèn...
Activitats. Declaració responsable d'obertura
Les activitats innòcues són les activitats que, amb carácter general, per les seves caracter...
Activitats. Declaració responsable en materia de salut alimentària
És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabil...
Activitats. Informe previ en matèria d'incendis
La sol·licitud en matèria de prevenció d'incendis s'ha de sol.licitar en anterioritat a la presen...
Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA
Estan sotmeses  al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mate...

Paginador

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00