Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Tràmits > Detall

Sol·licitud de zona reservada de càrrega i descàrrega

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per reservar una zona de càrrega i descàrrega, amb horari limitat segons les necessitats de l'establiment, comerç o empresa sol·licitant

Preu:

Veure Ordenança Fiscal 26

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol particular a títol propi o en nom de l'establiment o empresa, constructors o promotors d'obres
Procediments
Cal emplenar l'imprès de sol·licitud de zona de càrrega i descàrrega i  presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé mitjançant la Carpeta Ciutadana". Posteriorment es presentarà a la ponència de circulació, s'emetrà l'informe de la Policia Local i la resolució del regidor.
Temps mitjà de resolució
3 mesos
Silenci administratiu

D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Observacions

En el cas d’obres que requereixin una zona reservada de càrrega i descàrrega, caldrà omplir la instància específica.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Croquis.
- Darrer rebut de la taxa d'escombraries (establiment comercial).

Com es pot tramitar

  Presencialment
A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900