Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Participació i Cooperació > Tràmits > Detall

L'espai de Participació i Cooperació

Alta al Registre municipal d'entitats i associacions

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitar donar d'alta una entitat al registre municipal d'entitats i associacions

Informació general

Qui el pot demanar?
Totes les entitats sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social dintre del terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Procediments
Es recomana passar per l'Oficina de Participació, abans de presentar la sol·licitud a la OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana), per poder comprovar que la documentació que s'adjunta sigui la requerida.
Temps mitjà de resolució
Quinze dies
Impresos del tràmit

Documentació necessària

a) Escrit en què se sol·liciti la inscripció (instància)
b) Estatuts de l'Entitat (fotocòpia)
c) El número d'inscripció en el Registre General d'Associacions o en altres registres públics. (fotocòpia del full oficial on hi consti)
d) El nom i l'adreça de les persones que ocupen els càrrecs directius i l'adreça de correu electrònic, si en disposen.
e) Domicili social que ha de ser dintre del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
f) Certificat del nombre de socis de l'entitat (signat pel Secretari de l'entitat i amb el vist-i-plau del President de l'entitat)
g) NIF (fotocòpia de la Targeta d'Identificació Fiscal)
h) En cas de ser una delegació, certificat de l'entitat central que acrediti l'esmentada delegació dintre de Vilanova i la Geltrú, i adjuntant les dades de contacte pertinents (només en el seu cas)
i) Formulari complementari

Com es pot tramitar

Classificació del tràmit

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 15/10/15