Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Participació i Cooperació > Tràmits > Detall

L'espai de Participació i Cooperació

Alta/Modificació/Baixa al Registre municipal d'entitats

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitar donar d'alta, modificar les dades o donar de baixa una entitat al registre municipal d'entitats.

El registre municipal d'entitats té per objectiu garantir i reconèixer els drets reconeguts en el Reglament de Participació i permetre a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú conèixer el nombre d'entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats i els seus objectius a l'efecte de possibilitar una política municipal del foment de l'associacionisme.

Les dades d'aquest fitxer són públiques.

Tramitar en linia

Informació general

Qui el pot demanar?
1.- Les entitats sense ànim de lucre i que el seu marc territorial d’acció sigui el municipi de Vilanova i la Geltrú i que tinguin per objecte fonamental estatutari de la seva activitat els interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.
2.- Les entitats que, dins el marc territorial de Vilanova i la Geltrú, representin interessos sectorials, culturals, econòmics, comercials, professionals, esportius, científics o anàlegs.
3.- Cal, prèviament, estar inscrita en el Registre General d’Associacions del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o en altres registres públics.
Les entitats inscrites tenen l’obligació de notificar al Registre municipal d'entitats les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent al que aquestes es produeixen.
Temps mitjà de resolució
3 mesos

Documentació necessària

a) NIF 

b) Estatuts de l'entitat

c) En cas de ser una delegació, certificat de l'entitat central que acrediti l'esmentada delegació dintre de Vilanova i la Geltrú, i adjuntant les dades de contacte pertinents (només en el seu cas)

Com es pot tramitar

  Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Classificació del tràmit

Normativa relacionada

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 21/11/18