Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Tràmits > Detall

Espai públic i mobilitat

Targeta Punt Net per a les persones propietàries i llogateres

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

La taxa d'escombraries és el pagament anual del servei de recollida i tractament dels residus sòlids urbans. Les persones propietàries d'habitatges i allotjaments que acreditin un ús regular i continuat durant l’any natural anterior de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil, gaudiran de la pertinent bonificació o subvenció segons el següent barem: de 6 a 10 vegades 20% de bonificació, més de 10 vegades, 40% de bonificació.

Informació general

Qui el pot demanar?
Propietàries: Les persones titulars de la taxa d'escombraries de Vilanova i la Geltrú
Llogateres: si compleixen els requisits establerts (veure procediment)
Procediments


Propietàries: per disposar de la targeta PUNT NET, és necessari dirigir-se a l'Oficina VNG Net amb el document d'identitat del titular del rebut de la taxa d'escombraries. D'aquesta manera, des de l'Oficina es lliurarà la targeta a nom de la persona titular del rebut i, per tant, beneficiària si s'escau de la bonificació per ús. La bonificació s'aplica automàticament.

Llogateres: per disposar de la targeta PUNT NET, és necessari dirigir-se a l'Oficina VNG Net amb el document d'identitat del titular del contracte de lloguer on especifiqui que si li aplica la taxa d'escombraries en el rebut de lloguer, en cas que no hi hagi contracte per que el pis està cedit per un familiar o similar, caldrà una declaració del/la pripierari/a manifestant que la taxa d'escombraries repercuteix en la persona que hi resideix. Caldrà demanar la subvenció.

D'aquesta manera, des de l'Oficina es lliurarà la targeta a nom de la persona titular del rebut i, per tant, beneficiària si s'escau de la bonificació per ús

Temps mitjà de resolució
Immediat
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 12/01/18