Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Salut > Tràmits > Detall

Justificació de subvencions destinades a entitats

Període de tramitació

Fins el 31 de gener de 2019. Fins el 30 de setembre de 2019 pels projectes de Cooperació al Desenvolupament.

Termini de la sol·licitud

 

TRÀMIT MUNICIPAL

Per percebre el total de les subvencions atorgades en el marc de la Convocatoria de subvencions destinades a entitats caldrà presentar la seva justificació no més tard del 31 de gener de 2019.

Per les subvencions de projectes de Cooperació al Desenvolupament el termini d'execució serà el 31 de desembre de 2018, per tant les factures hauran de portar data d'aquest període i la subvenció ha d'estar degudament justificada, com a màxim, abans del 30 de setembre de 2019.

Tramitar en linia

Informació general

Qui el pot demanar?
- El president/a de l'entitat
Requeriments

Els que s'estableixen a la Convocatòria 2018 i a les Bases Reguladores

 

Procediments

Presentar la justificació mitjançant aquest tràmit web. Cal disposar de Certificat digital o CIP

Caldrà omplir els formularis de la Convocatòria 2018.

Temps mitjà de resolució
6 mesos
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

La documentació a presentar és:

·      Memòria d'ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l'assoliment dels objectius i propostes de millora per a futures edicions. També s'ha d'incloure un exemplar de tota la documentació i difusió editada per l'activitat subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Cal utilitzar els impresos d'aquest tràmit. Els projectes de Cooperació al Desenvolupament tenen un model específic.

 ·      Memòria ECONÒMICA,

Cal utilitzar els impresos d'aquerst tràmit. Els projectes de Cooperació al Desenvolupament tenen un model específic.

 ·      Factures o documents de valor probatoris de les despeses efectuades amb motiu de l'activitat objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.

Aquests documents hauran de tenir les característiques següents

·      La data haurà de correspondre a la temporada en què s'ha dut a terme l'activitat subvencionada.

·      Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import total, etc.)

·      Hauran d'estar efectivament pagades , per tant les factures, preferentment, hauran d'anar acompanyades de la corresponent transferència bancària.

Com es pot tramitar

  Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.Accedir al tràmit
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 09/11/18