Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Medi ambient > Tràmits > Detall

L'espai de medi ambient i sostenibilitat

Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per reagrupament familiar

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud d'informe de disponibilitat d'habitatge per a la tramitació del reagrupament familiar d'estrangers

Preu:

Taxa Municipal: OF20, article 7 d), 64.50 euros En el cas de la taxa de la Generalitat cal pagar-la a través de l'OVT (consulteu Nota Informativa).

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona estrangera extracomunitària, major d’edat, que disposi d’una autorització de residència renovada o en procés de renovació, empadronada a Vilanova i la Geltrú, i que estigui tramitant el reagrupament d'algun familiar.
Procediments
  1. La persona interessada ha d'emplenar els impresos de sol·licitud d'informe municipal de disponibilitat i adequació d'habitatge, i presentar-los adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària", acompanyada de l'autoliquidació de les taxes municipal degudadament pagades. Igualment, caldrà que hagi fet el pagament de les taxes corresponents a la Generalitat de Catalunya (veure Nota Informativa).
  2. Un tècnic/a municipal es posarà en contacte amb l'interessat/ada per concertar la visita d'inspecció del seu habitatge.
  3. Posteriorment es redactarà l'informe tècnic i es traslladarà a la Generalitat de Catalunya, una vegada feta la resolució es notificarà a la persona sol·licitant, perquè a passi a recollir-la a l'oficina que correspongui.
Temps mitjà de resolució
L'informe de la Generalitat caduca als tres mesos de la seva data d'expedició.
Observacions
A partir del dia 1 de gener de 2015, l’abonament de la taxa de la Generalitat de
Catalunya per a l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria només serà possible a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat
(http://tramits.gencat.cat/ca).
En aquest sentit, la persona interessada en l’informe d’estrangeria haurà d’accedir a l’OVT per a efectuar el pagament de la taxa ja sigui telemàticament (mitjançant targeta de crèdit o de dèbit) o bé mitjançant carta de pagament que es podrà imprimir des de l’OVT i presentar físicament a les oficines de ‘la Caixa’ per a ser pagada a finestreta.
Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una
dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves oficines per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament (carrer Forn de Vidre, 12).
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Original i fotocòpia de la pàgina del passaport on aparegui la fotografia del titular, les dades personals i la caducitat del document (o la seva pròrroga). En cas que s'estigui renovant el passaport, caldrà certificació consolar  que acrediti que la renovació és en curs.
- Original i fotocòpia de la Targeta d'identificació d'Estranger (TIE) en vigor, de la persona que sol·licita la reagrupació.
- Original i fotocòpia del contracte de lloguer, o de l'escriptura de propietat de l'habitatge o títol de tinença de l'habitatge. En tots els casos, el document pot ser a nom de la persona sol·licitant, del cònjuge o parella de fet, o de l'ascendent o descendent de primer grau i linia directa.
- Darrer rebut corresponent a un dels subministraments de l'habitatge (tant en el cas que sigui en propietat com de lloguer).
- Darrer rebut de lloguer, si és el cas.
- Justificant de convivència.
- Justificant històric d'empadronament.
- Autoliquidació de les taxes municipals pertinents.
- Resguard de pagament de les taxes de la Generalitat.

(Tota la documentació serà compulsada per l'Ajuntament )

Com es pot tramitar

  Presencialment
A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 30/03/17