Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Sol·licitud de la targeta d'armes

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de la targeta d'armes per a una arma de 4a categoria, ja sigui de tipus A (carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició accionats per aire comprimit) o de tipus B (carabines i pistoles d'ànima llisa i d'un sol tir i d'aire comprimit). En aquestes categories queden incloses, d'acord amb la Orden Ministerial INT/2860/2012, de 27 de desembre, les armes utilitzables en activitats lúdicoesportives d'airsoft i paintball.

Informació general

Qui el pot demanar?
Les persones propietàries d'un arma d'aquest tipus que estiguin empadronades a Vilanova
Procediments

Emplenar l'imprès de sol·licitud de targeta d'armes, presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Posteriorment serà preceptiva la pertinent resolució de l’Alcaldessa.

Temps mitjà de resolució
2 mesos
Observacions

S'ha de formalitzar la sol·licitud aportant la categoria, la marca-model, el calibre i el número de l'arma. En cas que el sol·licitant sigui major de 14 anys i menor de 18 anys cal autorització del pare, mare o tutor legal i fotocòpia del DNI del pare.


En el cas de canvi de titularitat d’una arma lúdica, per tal que no consti en la targeta d’armes de la persona venedora, caldrà presentar una instància genèrica sol·licitant-ho, acompanyada un document de compra-venta on quedi explicitades de manera clara les dades de venedor i comprador, així com també de l’arma, signat per ambdues parts; igualment, s’aportarà un nou imprès AV5 o F5 per tal que sigui complimentat degudament per l’Administració.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Documentació necessària

- Fotocòpia del DNI (cal adjuntar fotocòpia en la sol·licitud)

- Original i fotocòpia de la factura de compra de l'arma; en el cas de no disposar de la factura, caldrà efectuar una declaració jurada respecte a la propietat de la mateixa, al seu és exclusiu per a pràctiques de tir no cinegètiques.

- Informe oficial d'aptituds psicofísiques.

- Autorització del tutor legal.

- Autorització de consulta de dades, degudament signada per consultar a altres administracions.

- Impresos Model F-5 i AV-5 (facilitat per la botiga), per a cadascun dels tipus d'armes A / B. Si es demana permisos d'armes A i B, alhora, cal presentar 2 formularis del model F-5.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00