Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Sol·licitud de bonificació per mesures d'estalvi energètic a l'impost IBIU

Període de tramitació

Durant l'exercici en què s'instal·len les mesures

Termini de la sol·licitud

Abans de la finalització de l'exercici en què s'han instal·lat les mesures, perquè la bonificació tingui efectes a partir de l'any següent

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de bonificació de la quota de l'impost sobre béns immobles per instal·lació en els habitatges de mesures d'estalvi energètic i/o energies alternatives, sempre que la instal.lació no estigui imposada per les ordenances municipals o una altra normativa sectorial aplicable

Tramitar en linia

Informació general

Qui el pot demanar?
Els propietaris d'habitatges que incorporin mesures d'estalvi energètic, que no estiguin imposades per les ordenances municipals i sempre que no es tracti de zones fora d'ordenació.
Procediments

Cal obtenir la llicència d'obres abans de començar la instal.lació i que tots els aparells estiguin homologats per l'administració competent.

Presencialment

Per Internet (on Line i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica on line, i adjuntar la documentació requerida

Temps mitjà de resolució
1 mes, un cop els serveis tècnics municipals hagin donat el vist i plau a la instal.lació
Observacions

Hi ha diferents bonificacions que van del 10% al 50% de l'import de l'IBI i que es calcularan en funció del cost de la instal.lació i de l'estalvi energètic aconseguit.

Un cop concedida la bonificació caldrà justificar cada exercici que continua en funcionament. El titular de l'immoble haurà d'aportar un certificat expedit per l'empresa de manteniment de les instal.lacions.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Memòria feta per un tècnic o tècnica qualificat amb la descripció de tots els elements de la instal.lació, plànols, estudi de càrregues de la coberta i certificació de l'estalvi aconseguit.

- Document acreditatiu de la data de finalització de la instal.lació.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 8
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Per Internet (on Line i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica on line, i adjuntar la documentació requerida:

- Memòria feta per un tècnic o tècnica qualificat amb la descripció de tots els elements de la instal.lació, plànols, estudi de càrregues de la coberta i certificació de l'estalvi aconseguit.

- Document acreditatiu de la data de finalització de la instal.lació.Accés al formulari

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00