Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Tramitació d'un canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona interessada o autoritzada, el representant legal per als menors i/o incapacitats.
Procediments

Cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb la documentació corresponent

Si la persona interessada no pot personar-se a l'OAC caldrà presentar l'imprès d'autorització degudament emplenat i amb la documentació requerida, Original i en vigor

Temps mitjà de resolució
Immediat
Observacions

Quan es sol·licita l'alta en una adreça on consten empadronades altres persones, cal que vingui amb el/la titular del contracte de lloguer o amb l'escriptura de propietat i l’últim rebut pagat de qualsevol subministrament d’aigua, electricitat, gas (del mes en curs o de l’anterior).

Documentació necessària

- En cas d'habitatge de propietat: Escriptura de propietat.
- En cas d'habitatge de lloguer: Contracte de lloguer i factura justificativa del pagament de subministrament d'un servei de l'habitatge: aigua, gas, electricitat, etc. com a màxim dels tres darrers mesos.
- En cas d'empadronar-se en un habitatge on ja hi consti algú del nucli familiar empadronat, caldrà a més l'autorització de la persona ja empadronada.
- Els majors d'edat: (Nacionalitat Espanyola) Document Nacional d’identitat (DNI) original en vigor, (Membres de la Unió Europea) Targeta d’estranger (TIE) original en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència acompanyat del Certificat d’inscripció en el Registre Central d’estrangers, en el que constarà el número del NIE, (Estrangers no comunitaris) Targeta d’estranger (TIE) en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència
- Els menors sense DNI: Llibre de família o passaport, original i en vigor.
- En cas de separació o divorci: resolució judicial.
- En cas de tutela o acolliment: resolució judicial.
- Emplenar l'imprès específic a on consta que no està empadronat en cap altre municipi de l'Estat Espanyol.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00