Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Pagament de tributs municipals

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Per fer el pagament dels tributs municipals hi ha tres opcions:
- Pagament domiciliat de tributs periòdics: La manera més fàcil i còmoda de pagar els tributs periòdics és mitjançant domiciliació bancària, que es pot fer fins a un mes abans de l'inici del termini de pagament del tribut, les domiciliacions posteriors tindran efecte a partir de l'any següent.
- Pagament dins del període indicat al rebut
- Pagament després del període indicat al rebut

Tramitar en linia

Informació general

Procediments

Durant el període de pagament voluntari del rebut, pots pagar-lo a través d'Internet, a la pàgina Pagar rebut, indicant el NIF i el número de rebut. També es pot pagar amb targeta bancària o xec conformat al Servei Municipal de Recaptació o a qualsevol de les entitats bancàries col.laboradores, per banca electrònica a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web, o bé es pot realitzar una transferència bancària a favor de l'Ajuntament al núm. de compte següent: Banc Sabadell ES77 0081 0050 1200 0126 7530. Si s'efectua el pagament per aquest últim sistema, serà necessari indicar el número de referència.

Una vegada passat el període de cobrament voluntari, els rebuts es podran pagar:

1. Abans de ser traspassats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) , per al seu cobrament en via executiva: amb targeta bancària o xec conformat al Servei Municipal de Recaptació, amb els recàrrecs, interessos i costas que corresponguin.

2. Després de ser traspassat a l'ORGT: als llocs i pels mitjans especificats per aquest Organisme.

Temps mitjà de resolució
Immediat
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Recaptació
Plaça de la Vila, 8
Tramitable a la Carpeta Ciutadana (no requereix CIP ni certificat digital)

Mitjançant la Carpeta CiutadanaAccedir al tràmit
Aquest tràmit no requereix CIP ni certificat digital. Tot i així, pots consultar com accedir a l'Administració Oberta i a la meva Carpeta (Carpeta Ciutadana), per disposar de totes les funcionalitats que t'ofereix.

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00