Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Què fer si... > Vull moure’m per Vilanova i Comarca > Detall

Tràmits

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud d'alta o renovació de la llicència que ha de sol·licitar el titular d'animals potencialment perillosos per a la seva tinença.
Igualment, tota persona que porti per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l'Ajuntament.
La llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos és personal i intransferible.
Es considera gos potencialment perillós aquell que per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a béns públics o privats (veure apartat Observacions).

Preu:

- Gestió i tramitació de la llicència 25 euros - Alta al cens 5 euros - Si és adoptat l'alta al cens 3 euros

Informació general

Qui el pot demanar?
Persona major d'edat, el propietari de l'animal o qualsevol persona que hagi de conduir per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos, que estigui empadronada a Vilanova i la Geltrú i no estigui incapacitada per proporcionar les cures necessàries a l'animal. Això inclou a tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també a les persones que els passegen.

Han de complir a més els següents requisits:

- Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d'homicidi, lesions o tortures; delictes contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública; delictes d'associació amb banda armada o narcotràfic.
- Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
Requeriments

Ser major d'edat, estar empadronat a Vilanova i la Geltrú, i aportar la documentació especificada en el tràmit.

Procediments

Cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb la sol·licitud, una fotografia, amb la llibrera del microxip de l'animal i tota la altra documentació requerida.

Temps mitjà de resolució
Aproximadament dos mesos. Termini de validesa: 5 anys
Observacions

Gossos considerats potencialment perillosos:
a) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments: akita Inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.
b) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
c) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
d) Els que llurs característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març: 
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. 
- Marcat caràcter i gran valor. 
- Pèl curt. - Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ample, musculós i curt. - Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Original del DNI/NIE.

- Original del Certificat capacitat física i aptitud psicològica.

- Fotografia Carnet en color del/la sol·licitant.

- Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil, amb les dades identificatives de l'animal i microxip, amb     cobertura de responsabilitat civil  de  danys a tercers no inferior  150.253€  per animal.

- Rebut justificatiu  del pagament de la totalitat de la pòlissa en vigor.


- En cas de ser el conductor de l'animal, caldrà també l'autorització expressa signada pel propietari de l'animal.

Sempre que la llicència estigui vigent, el propietari pot incloure un altre gos potencialment perillós en la mateixa.

En aquest cas, el propietari només ha de censar-lo i presentar la següent documentació:
- Carnet de la llicència del primer gos

- Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil, amb les dades identificatives de l'animal i microxip, amb cobertura de responsabilitat civil  de  danys a tercers    no inferior  150.253€  per animal.

- Rebut justificatiu  del pagament de la totalitat de la pòlissa en vigor.

- Certificat capacitat física i aptitud psicològica si ha passat més d'un any de la primera llicència ( és vigent durant un any per normativa).

En aquest cas d'inclusió, no cal liquidar la taxa de la llicència.

La llicència te una validesa de 5 anys. La renovació de la llicència implica la presentació de tota la documentació i el pagament de la taxa corresponent.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00