Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Tràmits > Detall

Tràmits

Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Període de tramitació

No n'hi ha

Termini de la sol·licitud

la comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

No es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un procediment d'inspecció o comprovació i control, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats.

Preu:

Ordenança Fiscal número 9

Tramitar en linia

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

Cal consultar la documentació que s'ha de portar, en l'apartat impressos. 

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública el canvi de nom de l' activitat mitjançant la presentació d'una comunicació prèvia en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i/o documentació tècnica conforme l'activitat no ha sofert cap modificació respecte la llicència, declaració o comunicació prèvia inicial i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Temps mitjà de resolució
No n'hi ha. És comunicació prèvia
Observacions

En el cas de les activitats legalitzades abans de l'entrada en vigor de la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'administració ambiental, en que no es disposi de documentació técnica, la comunició prèvia de canvi de nom haurà d'anar acompanyada de la documentació tècnica necessària i/o certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa vigent.

Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Per internet amb signatura digital

Tramitació mitjançant Carpeta Ciutadana. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.Accés al formulari

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00