Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Sol·licitud de targeta d'estacionament provisional per malalties d’extrema gravetat

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de d’una targeta d’aparcament provisional, d’un any de durada, per malalties d’extrema gravetat tipificades en el RD 1056/2014, de 12 de desembre

Informació general

Qui el pot demanar?
Persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per la seva edat i deméscondicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol•licitud ordinària de targeta d’aparcament. La targeta sempre serà en modalitat no conductor.
Requeriments
- Veure apartat Documentació necessària.
Procediments
Cal emplenar la instància amb la sol•licitud, acompanyada de la documentació requerida, i esperar la resolució de la Regidoria, juntament amb la qual es lliurarà la targeta.
La targeta permet aturar o estacionar el vehicle que ocupi el/la titular a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, així com a les zones habilitades expressament o a la zona blava, sense pagar les taxes pertinents. En el moment de l'aturada o estacionament la targeta haurà de ser ben visible.
Temps mitjà de resolució
Un mes
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Sol·licitud específica
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del DNI de la persona titular.
- Dues fotografies tipus carnet de la persona titular de la targeta.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, si s'escau, en cas que la persona titular sigui menor d'edat o
incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
- Informe per a l’acreditació dels requisits per a la Targeta d’Aparcament Provisional, emplenat pel/per la metge/essa de família dels serveis publics de Salut (es pot trobar el model en aquest enllaç).
Les compulses es podran efectuar en el moment de registrar la sol•licitud, sempre i quan la persona sol•licitant porti fotocòpia i aquesta es pugui contrastar amb l'original.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00