Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Ajuts a l'habitatge: Prestacions d'especial urgència

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

 

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Són ajuts econòmics urgents per persones que es troben en alguna de les següents situacions:
a) tenen rebuts de lloguer impagats, b) tenen quotes d'hipoteca impagades o c) han perdut el seu habitatge a causa d'un procés de desnonament, d' execució hipotecària o de dació en pagament.

Aquestes prestacions s'atorguen a fons perdut amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

La prestació es pot demanar ja abans que la persona deixi efectivament l’habitatge: la normativa preveu que “es podrà dictar una resolució favorable d’atorgament de la prestació condicionada a l’aportació del contracte d’arrendament en el termini de 60 dies, comptats a partir de l’endemà de la data de la notificació de la resolució favorable”. En aquest sentit, les persones que ja tenen la sentència amb la data de llançament, poden presentar ja la sol·licitud.

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada .
Requeriments

Per saber quin són els requisits i la documentació que cal  aportar, podeu consultar els següents enllaços, segons sigui el vostre cas:

 

Procediments

Per poder tramitar aquesta prestació cal que la persona interessada aporti un Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència, per tant, el primer que ha de fer és adreçar-se als Serveis Socials municipals per demanar una primera entrevista que avaluarà la seva situació i la possibilitat d'acollir-se a l'ajut.

Posteriorment, la persona interessada haurà d'adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb tota la documentació requerida,  per tal de tramitar la seva sol·licitud d'ajut. Caldrà personar-se amb els documents originals, i fotocòpia, per procedir a la compulsa.

Si abans voleu preguntar dubtes o aclarir algun concepte, també podeu adreçar-vos al Servei d'Atenció Ciutadana d'Habitatge, Pl. de la Vila, 8, o bé trucar al telf 93.816.90.31, abans de demanar cita a Serveis socials.

Temps mitjà de resolució
3 mesos
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00