Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Sol·licitud de devolució de fiances per organització d'activitats a la via pública

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de devolució de la fiança retornable dipositada, d'acord amb les Ordenances Fiscals, en relació a l'organització d'activitats a la via pública. El titular de la llicència i de la fiança (autoliquidació) ha de ser el mateix que el de la devolució.

Informació general

Qui el pot demanar?
El subjecte passiu que hagi ingressat la fiança.
Procediments
Es registra la sol·licitud a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana), amb destinació a la regidoria de Serveis Viaris.
Aquesta verificarà el correcte desenvolupament de l'acte, en especial per tot allò que fa referència a la cura de l'espai públic i del material cedit, i -si l'informe és favorable- es procedirà a l'abonament en compte bancari de la fiança dipositada.
Temps mitjà de resolució
De 2 a 3 mesos
Observacions
La devolució s'efectuarà per transferència a un compte corrent.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

1. Sol·licitud específica a nom de la persona física o jurídica que va ingressar la fiança, on caldrà detallar el número de compte corrent a fer l'ingrés.
2. Còpia de l'autoliquidació corresponent a la fiança recuperable.
3. Imprès de sol·liccitud de transferència bancària de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00