Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Sol·licitud del passi per l'Estació (targeta RENFE)

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

La targeta RENFE permet a la persona que la posseeix creuar l'Estació de trens de la ciutat. La targeta s'utilitzarà només per a accedir lliurement des del barri de Baix-a-Mar fins a la plaça d’Eduard Maristany, o bé a l’inrevés a través de l’estació de trens de Vilanova i la Geltrú.

Informació general

Qui el pot demanar?
- Les persones que acompleixin els requeriments establerts per RENFE
- Queden excloses les persones que hagin fet un ús fraudulent de la targeta anterior


Requeriments

1.- Persones titulars del  Carnet Actiu empadronades a la zona A.

2.- Persones que acreditin superar el barem de mobilitat, segons certificat de discapacitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, empadronades a la zona A.

3.- Alumnes de la Llar d'infants Gavot i l’ Escola Arjau empadronades a la zona B
 

Procediments

Les persones interessades han complimentar  la sol·licitud  i presentar-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Caldrà també acompanyar la sol·licitud de documentació complementària.

Temps mitjà de resolució
3 setmanes
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Observacions

• Les targetes de la Zona A caducaran en un termini màxim de 6 mesos, per fer-ne ús és imprescindible que vagin acompanyades d’un document identificatiu amb fotografia: Carnet actiu, DNI, NIE, o Carnet de Conduir, del titular. En cas de no poder identificar al titular de la targeta pot comportar la retirada de la mateixa.

• Les targetes de la Zona B caducaran al finalitzar el curs escolar, per fer-ne ús cal que el/la menor vagi acompanyat/da d’un adult. És imprescindible que les targetes vagin acompanyades del document identificatiu dels alumnes, DNI/NIE. En cas de no poder identificar al titular de la targeta pot comportar la retirada de la mateixa.

• El temps de pas dins l’ estació serà de màxim 15 minuts si s’ excedeix aquest temps la targeta quedarà invalidada.

• La targeta no podrà ser utilitzada en cap cas com a títol de viatge i tampoc no cobreix l’assegurança obligatòria de viatgers. Per aquest fet l’emissor de la targeta estarà exempt de qualsevol responsabilitat davant d’un hipotètic accident que les persones usuàries poguessin tenir.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Segons els requeriments:

1- Carnet Actiu.
2- Certificat de superació del barem de mobilitat emès per certificat de discapacitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
3- DNI/NIE dels alumnes.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00