Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Què fer si... > Tinc infants petits o en edat escolar > Detall

Tràmits

2018 Subvencions per participar en activitats d'educació en el lleure a l'estiu per infants i joves

Període de tramitació

Del 14 de maig al 21 juny 2018

Termini de la sol·licitud

Del 14 al 25 maig 2018

TRÀMIT MUNICIPAL

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, té la voluntat de donar suport i potenciar activitats d’estiu, garantint la igualtat d’accés, la pluralitat i la qualitat de les diferents propostes de les activitats d’estiu per a infants i joves de Vilanova i la Geltrú.

Mitjançant les BASES aprovades el passat 5 de març pel Ple municipal i la CONVOCATÒRIA ANUAL per aquest ESTIU 2018, aprovada a la Junta de Govern Local del passat 24 d'abril, es regulen les subvencions econòmiques destinades als infants i joves de Vilanova i la Geltrú per a la realització d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu en les següents línies:

  1. Subvencionar les activitats d'educació en el lleure a l'estiu dels infants i/o joves menors de 18 anys. Amb un import màx. 195€/persona/activitat per a les 4 setmanes
  2. Subvencionar el menjador d'aquells infants i/o joves menors de 18 anys que realitzen aquestes  activitats de lleure a l'estiu i que es trobin en una situació de vulnerabilitat alimentària. Amb un import màx. 6'20 €/menú/diari.
  3. Subvencionar una part del cost del monitoratge de suport per infants i/o joves menors de 21 anys amb discapacitat que realitzen aquestes activitats. Amb un import màx.145 €/setmana per suport total; 97 €/setmana per suport parcial; recurs i assessorament tècnic als monitors/es de les activitats per a casos menys complexes.

Aquestes estan destinades a facilitar la participació dels infants i joves de Vilanova i la Geltrú en les activitats que s’organitzen a través de les diferents entitats i/o associacions col·laboradores de la nostra ciutat al llarg d’aquest període de vacances (casals, activitats esportives, colònies, campaments, rutes i estades) i que s’acullen a les condicions assenyalades per aquest Ajuntament.

 

Informació general

Qui el pot demanar?
Totes aquelles persones que compleixin els requisits establerts en les bases i en la seva convocatòria anual en els punts:

11.2 Requisits específics e imprescindibles per a les PERSONES FÍSIQUES per a la sol·licitud de subvencions
11.3 Requisits específics per a les PERSONES FÍSIQUES per a la sol·licitud de subvenció d'una part del cost del monitoratge de suport per infants i/ o joves amb discapacitatProcediments

Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les persones físiques sol·licitants que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran de presentar a través de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) la sol·licitud de la subvenció, on s'especifiqui la demanda concreta de quina/quines subvencions sol·licita, seguint el procediment, la documentació i el termini establert en les seves bases i en aquesta convocatòria.

Com a novetat per aquest any, s'ha habilitat per a una millor informació i revisió de la documentació de les subvencions, una taula específica dins la mateixa OAC en el següent horari:  

1era setmana (del 14 al 18 de maig de 2018)

Horari de matí: 10 a 14 h de dilluns a divendres

2ona setmana (del 21 al 25 de maig de 2018)

Horari de matí: 10 a 14 h de dilluns a divendres

Horari de tarda:16 a 18 h només dijous 24 i divendres 25 de maig

Del 28 de maig al 8 de juny serà el termini de 10 dies hàbils per aportar aquella documentació requerida, sempre i quan s'hagi fet la sol·licitud dins el termini abans esmentat.

Les llistes definitives es publicaran el dia 21 de juny al web municipal i a l'E-Tauler.

Observacions

MOLT IMPORTANT!! NOVETAT ESTIU 2018

Son les FAMÍLIES que hauran de cursar SOL·LICITUD per a percebre la subvenció en cas de sol·licitar subvenció per el SUPORT AL MONITORATGE

Autorització de dades personals signada pel pare/mare o tutor legal de l'infant/jove, per tal que l'Ajuntament coordini la valoració amb el centre educatiu on assisteix l'infant/jove i l'equip psicopedagògic per determinar el suport de reforç de monitoratge i l'adequació de l'activitat d'estiu a les característiques de l'infant/adolescent. Per tal d'agilitzar la valoració, les entitats col·laboradores i organitzadores la podran avançar via correu electrònic a la bústia mailto:infancia@vilanova.cat (aquesta autorització serà facilitada en el moment de la preinscripció). També la trobareu penjada en aquest tràmit i a la pàgina web:

http://www.vilanova.cat/html/tema/infancia/casals_act.html


 

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Aquella documentació que es troba recollida a la Convocatòria anual en el seu punt:

12. Procediments específic per l'atorgament de subvencions: Lloc de presentació, horari, terminis, informació requerida, documentació requerida.

La trobareu penjada en aquest mateix tràmit i també a la web http://www.vilanova.cat/html/tema/infancia/casals_act.html

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00