Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres. Llicència per a instal·lar estació de telefonia mòbil

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per instal·lar una estació base de telefonia mòbil

Preu:

Veure ordenances fiscals 5 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
Operadores de telefonia mòbil i aquelles empreses en les quals aquestes deleguin
Procediments
Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada
Temps mitjà de resolució
2 mesos
Observacions
Suspensió de llicències i Pla Especial de Telefonia mòbil en tràmit.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Projecte visat i signat pel tècnic competent.
- Fotocòpia DNI o CIF.
- Rebut contribució urbana.
- Llicència municipal ambiental.
- Estudi d'impacte visual.
- Full de sol·licitud de llicència urbanística
- Estudi bàsic seguretat/salut.
- Autoliquidació.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00