Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres. Llicència d'instal·lació de rètol

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llicència per col·locar un rètol a la façana

Preu:

Veure ordenances fiscals 5 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Procediments
Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada
Temps mitjà de resolució
1 mes
Observacions
El rètol haurà de complir amb les obligacions que estableix el Codi de consum de Catalunya (art.128-1 i 211-5), que recullen els drets dels ciutadans i les obligacions de les empreses en matèria lingüística.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Full de sol·licitud de llicència urbanística (rètol)
- Croquis amb mides, materials emprats, color i contingut (noms genèrics almenys en català).
- Fotocòpia del NIF o CIF.
- Rebut de la contribució urbana de l'edifici o solar objecte de la llicència.
- Autoliquidació.
- Pressupost.
- Fotografia de la façana amb l'emplaçament del rètol.
- Llicència activitats.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Disciplina Urbanística
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00