Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

19/03/2008

S'aprova l'estudi de detall per desenvolupar la marina esportiva del port de VNG

 Imatge virtual de la nova marina esportiva Imatge virtual de la nova marina esportiva

L'estudi preveu la reducció d'alçada en algunes edificacions de la dàrsena esportiva

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment aquest dimarts l'estudi de detall i paisatgístic de la nova marina esportiva del port de VNG presentat per Marina Far, l'empresa concessionària d'aquest sector. Aquest estudi de detall suposa el primer pas per tal que el port de Vilanova i la Geltrú prengui un nou impuls com a espai d'activitat econòmica i d'activitat esportiva i d'oci. Amb aquesta aprovació inicial s'acompleix un dels requisits imprescindibles que fixa el redactat vigent del Pla Especial, que inclou l'obligació d'elaborar un estudi de detall a aprovar per l'Ajuntament per a tots els edificis que s'han d'incloure en tot el port.
A partir d'aquest moment s'obrirà una període d'informació pública i finalment el Ple municipal aprovarà el text definitiu.

Aquest àmbit d'actuació serà el primer gran sector que es desenvoluparà. Segons es preveu al Pla Especial del Port, posteriorment s'actuarà a la dàrsena comercial, la dàrsena pesquera i sobre la plaça del Port.

Entre els objectius del Pla Especial de Port, on es regulen i ordenen els diferents usos d'aquest espai, hi ha convertir la zona portuària en un pol d'atracció econòmica. En aquest sentit s'obren noves possibilitats de negoci, contemplades pel Pla Especial de Port, com és la implantació d'establiments comercials o l'arribada i estada de creuers de petit format, un cop es desenvolupin els diferents àmbits d'actuació d'aquest pla especial.

A més, l'ordenació de la dàrsena esportiva i les noves drassanes permetrà alliberar la plaça del Port de les drassanes que hi ha actualment, de manera que la plaça retornarà a la ciutat per a l'ús i el gaudi de la ciutadania.

Paral·lelament a aquesta primera acció, Ports de la Generalitat ha informat l'Ajuntament de VNG que està tramitant en fase de projecte, la futura ampliació de la dàrsena comercial. Segons el Pla Especial del Port, caldrà fer un estudi ambiental previ abans de desenvolupar aquesta zona, que doblarà la capacitat comercial del port.

L'alcalde de VNG, Joan Ignasi Elena ha manifestat la satisfacció del govern municipal 'per la voluntat expressada per Ports de la Generalitat de Catalunya que al sector comercial del port de Vilanova es vulguin reforçar els tràfics de mercaderia general com el material siderúrgic i la fusta, fidelitzar els operadors portuaris i captar nous tràfics de mercaderies'. El tipus de mercaderia que gestiona l'enclavament vilanoví són els tràfics tradicionals que per les seves dimensions es transporten en quantitats moderades i requereixen una manipulació especialitzada i acurada. En vistes al futur, l'Administració catalana aposta per un model de creixement del sector comercial continuista: potenciar l'arribada de mercaderia general, no portar tràfics que s'hagin de transportar en contenidors i no operar amb mercaderies perilloses ni polsosos que puguin causar molèsties a la població. Aquest objectiu de la Generalitat coincideix plenament, segons l'alcalde, amb la posició irrenunciable del govern municipal que al port de Vilanova no hi hauria mercaderies en contenidors.

ESTUDI DE DETALL I PAISATGÍSTIC DE LA NOVA MARINA ESPORTIVA

Respecte al que preveu el Pla Especial del Port, l'estudi de detall presenta algunes modificacions sobre el que preveia el text aprovat, sobretot pel que fa a les alçades d'alguns edificis i a la seva qualitat arquitectònica. L'empresa ha encarregat l'estudi paisatgístic a l'arquitecte vilanoví Òscar Valverde, que ha concretat una proposta que destaca per assolir una integració dels edificis en l'entorn que ocuparan, suavitzant en gran mesura el seu impacte visual.

Les principals característiques de l'estudi de detall i paisatgístic de la nova marina esportiva són:

-Drassanes i espai tècnic:

Segons l'estudi s'actuarà tant en la volumetria com en l'acabat dels materials. Pel que fa a la volumetria, després dels contactes amb els servis municipals, s'ha reduït part del que en un principi es proposava en algunes de les edificacions. Així mateix la textura dels acabats permetran que s'integri al paisatge portuari.

Pel que fa a les dues naus principals, de 18 metres, estaran dividides en dues parts, una primera de 12 metres (imitant el color de pedra de l'escullera) i una segona de superior de 6 metres vidriada. La resta d'edificis d'aquesta part passen de tenir un alçada de 12 metres a tenir un alçada de 10 metres.

-Marina seca:

També s'incorporen canvis en la volumetria. Anteriorment s'havien previst tres naus de 10 metres d'alçada, mentre que l'estudi contempla que siguin dues naus de 7,20 metres i 8,40 metres d'alçada.

-Serveis a la Nàutica:

L'estudi de detall proposa un edifici menys longitudinal que afavorirà les vistes entre la platja i el passeig. També es preveu un porxo a la cara oest per tal de donar ombra a l'edifici, que s'aixecarà suficientment per donar la sensació que l'edifici estarà suspès sobre el llit de sorra.

En relació a l'escola Nàutica l'edifici redueix la seva longitud dels 100 metres que marcava el Pla Especial a 70,8 metres. També variarà l'amplada de 6 metres a 7,85 metres. Així mateix incorporarà un porxo. L'alçada total serà de planta baixa + 4,70 metres. Finalment l'edifici de capitania preveu una alçada màxima de 9 metres.

PLA ESPECIAL DEL PORT

El Pla Especial del Port va ser aprovat de forma definitiva el maig de 2007. Aquest pla té per objectiu adequar, ordenar i regular l'espai portuari de la ciutat als requeriments de les diferents activitats que s'hi desenvolupen. En aquest sentit al port de VNG s'hi du a terme activitat de tipus pesquer, comercial, esportiva i d'esbarjo.

Mitjançant el Pla Especial del Port es determinen les mesures que s'han de realitzar per garantir el funcionament eficaç de la zona de servei portuari, el seu desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transport terrestre i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris i mediambientals.

El Pla Especial de VNG estableix com a usos admesos els citats anteriorment (activitat pesquera, esportiva, comercial i d'esbarjo), així com també usos industrials auxiliars lligats a l'ús comercial, reparació i manteniment d'embarcacions i activitats comercials de la indústria nàutica, de restauració i hotelera. El pla també admet com a usos complementaris, l'activitat cultural, administrativa, d'aparcament i d'espais lliures definits pel Pla General d'Ordenació Urbana de VNG.

-Altres actuacions programades pel Pla Especial del Port:

Remodelació del Front Marítim urbà:
Es millorarà el vial del port i els seus voltants. El projecte també contempla la creació d'una rotonda d'intersecció del vial de ponent i ribera, traslladant l'actual rotonda del passeig del Carme a l'alçada de la rambla de Pirelli. També es preveu l'adequació del passeig del Carme a l'alçada del parc de Ribes Roges, l'adequació del passeig Marítim davant de l'espai portuari i dels jardins situats entre el vial del port i la tanca del port situada a l'accés del moll de llevant. Actualment aquesta remodelació està en fase de realització.

Arranjament i ampliació de la plaça del Port:
El pla preveu el trasllat de l'àrea tècnica del varador i les drassanes a l'extrem de ponent del port. D'aquesta manera la ciutat guanyarà una superfície de 12.400m2 per a la ciutadania, per a usos culturals, recreatius, comercials, de restauració,etc.

Edificació zona administrativa:
Es preveu la construcció de nous edificis per a usos administratius, culturals i educatius que es disposaran alineats amb la façana actual, amb una alçada màxima de planta baixa+1 pis.

Ampliació dàrsena esportiva:
Creació de 94 amarradors per a embarcacions d'eslores d'entre 20 i 50 metres. Construcció de dos molls paral•lels i dos molls de tancament del mirall d'aigua. A la zona més pròxima al dic de Ponent es construirà l'edifici de Marineria. Actualment aquesta remodelació està en fase de realització.

Zona de nàutica popular:
Es preveu la construcció de 5 palanques amb capacitat per més de 300 embarcacions de fins a 7 metres d'eslora, adossades a la plaça del Port.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00