Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

27/04/2009

L'empresa CESPA presenta la nova maquinària per al servei de parcs i jardins de la ciutat

  L'alcalde ha saludat els treballadors i treballadores de CESPA L'alcalde ha saludat els treballadors i treballadores de CESPA

L'empresa concessionària del servei, ha invertitat de més de dos milions d'euros

L'empresa CESPA, actual concessionària del servei municipal de manteniment de parcs i jardins de Vilanova i la Geltrú, ha presentat aquests migdia els nous vehicles i la nova maquinària que ha adquirit per realitzar el servei.

Vehicles adaptats per treballar en espais reduïts, maquines per excavar i realitzar moviments de terres, maquinària especial per fer esporga d'alçada, vehicles per fer el manteniment i la sega de la gespa, camions per fer el rec, camions per carregar material, remolcs o trinxadores de restes de poda són, juntament amb maquinària complementària com podadores, segadores, serres elèctriques, tisores neumàtiques, o un tractor amb braç, el material amb que el personal de CESPA treballa a la ciutat. 

La presentació de tot el material s'ha fet davant la presència de l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Elena, del regidor de Serveis Viaris, Juan Luis Ruiz, així com dels representants de l'empresa CESPA, encapçalats per la delegada a Catalunya de CESPA, Mariona Pascual, la qual ha explicat que "s'ha fet un esforç econòmic molt important per automatitzar i mecanitzar el servei al màxim i garantir així un major rendiment de les feines i uns millors resultats". Mariona Pascual també ha dit que l'esforç s'ha fet en tots els serveis que presta CESPA, i que això inclou la sembra, l'esporga, el rec i el tractament fitosanitàri, entre d'altres.  

Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Joan Ignasi Elena, ha recordat la voluntat que recull el Pla de Mandat en la millora dels serveis de jardineria. Una voluntat que s'ha traduit en els recursos esconòmics que enguany s'han destinat, i que representen el doble respecte d'altres anys, perquè estaven convençuts que "calia donar un nou impuls a la ciutat, ampliant l'espai verd de que disposa tot preservant l'actual". L'alcalde ha volgut donar constància d'un canvi del que ja es comencen a veure resultats i ha dit que "la voluntat és la de seguir ampliant el servei de cara l'any vinent per tal que la ciutat disposi d'un servei de jardineria adequat a un  desig de qualitat".

L'empresa CESPA ha destinat 2.023.045 € en l'adquisició dels vehicles i de la maquinaria que ara es presenta, amb l'objectiu de millorar el servei i guanyar en agilitat i eficàcia.

L'1 d'octubre de l'any passat se celebrava la signatura del contracte amb l'empresa CESPA pel manteniment dels parcs i jardins de VNG. D'aquesta manera es donava compliment a la voluntat del Pla de Mandat d'ampliar els serveis de manteniment de parcs i jardins.

La concessió a Cespa es va fer per un període de dos anys, per un import total de 4.131.961,33 euros, distribuïts en 1.709.825, 64 euros el primer any i 2.422.135,69 euros el segon any.

Inicialment, el servei de jardineria constava d'una plantilla de 22 persones. Una xifra que durant aquest 2009 s'ha ampliat fins a les 29 persones. Aquest increment de personal implica que tots els dies de la setmana hi hagi personal de jardineria treballant al carrer (caps de setmana i festius inclosos).


Els vehicles i la maquinària adquirida és la següent:

- 3 vehicles amb caixa basculant de petites dimensions que afavoreixen l'accés a espais reduïts. Aquests vehicles es fan servir tant per l'equip de manteniment de neteja d'espais públics, com per l'equip de manteniment d'escossells i zones de sauló.
- 2 màquines per a fer excavació i moviment de terres, dotades d'una rasadora, pales i retroexcavadora.
- 3 màquines per a fer l'esporga d'alçada, dotades de braços hidràulics i cistella, amb capacitat per a un operari i connexions d'aire comprimit pel funcionament de tisores i motoserres.
- 1 vehicle de tres places amb caixa basculant, dotada amb braç hidràulic, que es dedicarà principalment als equips de sega i manteniment de la gespa.
- 4 vehicles de set places amb caixa basculant i plataforma elevadora que utilitzaran, principalment, els equips de manteniment general i manteniment i sega de gespa
- 2 camions de 12 i 15 tones, respectivament, amb caixa basculant i braç hidràulic amb pinces que s'utilitzaran, principalment, en la recollida de restes d'esporga i transport de materials.
- 1 camió dedicat al rec dels espais verds.
- 2 tractors que s'utilitzaran per desbrossar zones verdes i talussos, dotats amb plataforma, braç hidràulic, llauradora i fresadora. 
- 2 vehicles de 5 places destinats a l'inspecció del servei de parcs i jardins
- 3 remolcs dedicats al transport dels tractors tallagespes i altres materials
- 1 vehicle de 7 places amb caixa tancada pel manteniment general
- 1 vehicle de 3 places amb caixa tancada per l'equip de manteniment de la xarxa de rec
- 1 trinxadora de grans dimensions que s'utilitzarà per reduir el volum de les restes de l'esporga
- 14 bufadores per fer la neteja després dels treballs, a través d'expulsió d'aire
- 13 desbrossadores per desbrossar i retallar vores i marges.
- 1 desbrossadora per a espais mitjans
- 5 retalla bardisses, per al retall de bardisses i arbustos
- 2 segadores de gespa per a espais grans
- 1 maquina de neteja per sistema d'aigua
- 2 bidons de tractaments fitosanitaris de 100 litres
- 1 canó per al tractament fitosanitari controlat per comandament a distància.
- 4 màquines per la sega de la gespa
- 13 motoserra per fer l'esporga i la tala d'elements vegetals
- 1 trinxadora per triturar les restes vegetals
- 4 bidons de 20 litres per fer petits tractaments fitosanitaris
- 2 compressors de poda
- 1 braç desbrossador amb plataforma

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00