Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

05/02/2013

El Ple no aprova el pressupost 2013 i l'alcaldessa anuncia qüestió de confiança

La proposta econòmica per aquest any es portarà de nou a aprovació en un ple extraordinari, dijous a la tarda

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, veient que no s'aprovaria el pressupost 2013 a la sessió ordinària del mes de febrer celebrada ahir al vespre, va anunciar un ple extraordinari per qüestió de confiança per aquest dijous a la tarda. La proposta del govern de CiU pel pressupost 2013 va ser refusada pels vots contraris de PSC, ICV i CUP, l'abstenció del PP i els vots favorables de CiU. Destaca el fet que portaveu de CiU, Francesc Xavier Sánchez, oferí al PSC la possibilitat de formar un govern conjunt fins el final de mandat. Aquesta proposta no va ser recollida pel cap de l'oposició Joan Ignasi Elena

El debat va començar amb la introducció del regidor d'Hisenda, Miquel Àngel Gargallo, en el que va afirmar que el pressupost era "un dels majors reptes de la ciutat en els últims anys. Es un ajustament molt important. Repartit entre tots els actors econòmics municipals amb la voluntat d'estalvi intern i eficiència econòmica. Ens trobem en una situació de penúria. No hi ha més possibilitat que adequar la despesa als ingressos municipals. No generem ingressos i per tant cal ajustar la despesa a la realitat econòmica de la ciutat. Cal agrair l'esforç dels treballadors i de les treballadores municipals que han fet costat al govern en aquesta situació. Aquest pressupost està pensat en millorar la tresoreria municipal en el mig termini i en l'increment de partides socials. És el segon pressupost d'ajustament. Ja no podem retallar més. Haurem d'administrar millor els diners, i caldrà recolzar l'emprenedoria i les empreses. Els ajustos s'han fet amb la voluntat de mantenir tots els serveis bàsics i que això tingui el mínim impacte en llocs de treball. És un pressupost realista i realitzable. Les partides han estat tractades de manera minuciosa. Crec que és el primer any que tindrem un pressupost ajustat i realista, i no només rendible políticament com ho havien estat fins ara. Significa que també  es podrà pagar els proveïdors, el Fons Social, i les nòmines als treballadors. Si aconseguim aquest repte, és possible que l'any que bé, en aquestes mateixes dates, estem parlant d'un altra paraula que tots desitgem col·lectivament com és la "Recuperació". Recuperació significarà que comencem a pagar els nostres proveïdors en uns paràmetres acceptables i no ensorrem al petit empresari amb la nostra morositat. Significarà també el desenvolupament del món de l'empresa i la generació d'ocupació; pagar el fons social quan pertoca i les nòmines als treballadors sense haver de patir a final de mes; no pagar 900.000 euros en interessos de pòlisses de crèdits i comissions bancàries; i sobretot significa eficiència, control de la despesa i la racionalització dels recursos econòmics i humans aplicats a la funció pública. Per últim, comentar que tenim l'alegria de presentar un pressupost d'inversions, totes efectuades amb diners d'altres administracions."

La regidora d'ICV, Iolanda Sánchez va iniciar el torn d'intervencions afirmant que "hi ha una hipoteca que no ens podem permetre i és que cada dia hi ha persones que ho passen més i més malament. L'acció municipal ha de fer un gir, un canvi radical. L'acció municipal ha de ser solidària i combativa. El pressupost 2013 ha de fer front als efectes i a les conseqüències que pateix la gent. Hi ha una rebaixa de 4,6 milions d'euros que afecta als treballadors municipals, i a treballadors de diferents serveis municipals, com la neteja, la jardinera, la recollida d'escombraries, els centres cívics, etc. A hores d'ara no sabem les conseqüències que patiran aquests treballadors. Calia crear alternatives realitzables i per aquesta raó hem presentat un pressupost radicalment diferent, redactat conjuntament amb el Grup Municipal Socialista. Es una proposta positiva que tothom ha pogut veure. Plantegem estalvi energètic, estalvi en els subministraments, i fem un esforç d'ingressos només mirant l'evolució de l'IBI al llarg dels darrers anys. La previsió que fa el govern es conservadora. Cal un pressupost de recuperació, però també de recuperació del que la Generalitat o la Diputació de Barcelona no ens paga. El pressupost no pot afectar a més treballadors i treballadores. Cal creació d'activitat econòmica, vivers d'empresa, més formació ocupacional, micro avals per emprenedors, ajuts socials, bestretes, beques, menjadors, i minimitzar la pèrdua. Però no ha existit una voluntat clara de diàleg per part del govern"

Des de la CUP, el regidor Marc Font va fer una llarga introducció sobre la situació econòmica des d'una perspectiva global, i tot seguit va destacar que a Vilanova i la Geltrú "ens trobem en una situació on hem deixat d'ingressar 3,5 milions d'euros anuals des de 2007. Era un ingrés extraordinari i hem creat una estructura municipal pensada en aquest ingrés. Recaptem un 18% més dels ciutadans i només un 11% més de les administracions. A la CUP ens preocupa el gran nivell d'endeutament. Enguany pagarem als bancs set milions d'euros i cada vegada en pagarem més. Tenim una situació d'endeutament insostenible. Hem refinançat el deute amb un preu enorme. Els bancs ens tracten amb formes d'usura. L'ajust de quatre milions afecta a serveis imprescindibles en aquesta ciutat i afectarà a llocs de treball en gestió de portes, a l'oficina turisme, als socorristes d'estiu, a la jardineria, a la grua, a la neteja de platges, al transport urbà... Però la retallada més gran és de la neteja viària i la recollida de la brossa. Això farà que hi hagi acomiadaments i la rebaixa de condicions laborals. Cal municipalitzar aquests serveis. El cas de SELSA  ben evident. Cal fer un pas endavant i no deixar a l'estacada als treballadors. I si no es poden municipalitzar cal promoure cooperatives de treball. Destaca també que existeix una enorme reducció de suport a la cultura, en els convenis amb joventut,  el museu Balaguer, les entitats esportives, les beques, en festes tradicionals, o en programació cultural. És una retallada del 20%. No acabem d'entendre com mantenim el pressupost de promoció econòmica i reduïm la cultura. En positiu però podem destacar el manteniment de les partides serveis socials, el manteniment de la partida de l'IMET, o el deixar de pagar lloguer per oficines municipals. Creiem que el govern fa una proposta seriosa només en termes de gestió. Ara bé, no només cal una bona gestió sinó també propostes polítiques. Ens neguem a ser gestors de la misèria. Es una situació d'emergència i això requereix mesures excepcionals. Els ajuts han anat a salvar la banca, i la banca deixa famílies al carrers, tapien pisos buits i fan xantatge a l'ajuntament. Proposem que no es tornin aquest quatre milions als bancs i no sotmetre's a les condicions d'usura. Algun ajuntament ha de ser el primer i n'hi ha molts que vindran al darrera. No participarem ni farem el joc als que han segrestat la democràcia i als que volen privatitzar-ho tot."

Des del Partit Popular, el regidor Santi Rodríguez va destacar que aquest pressupostos "van més enllà d'una simple aprovació. Les persones i els ciutadans estan amb menys capacitats d'ingressos, i a l'administració hem de generar més capacitat de despesa. Això genera dificultats per les administracions perquè hi ha menys ingressos. Però en aquests moments no es tracta només de generar més ingressos, sinó que en allò que es gasta es fa sabent que després ho podrem pagar. El que no es de rebut és que aquest ajuntament, lliurament, decidís deixar de pagar factures fins a 2011 per un valor de milions d'euros. Darrera aquests diners hi ha empreses i treballadors que no cobren. Cal poder pagar als proveïdors. Hi ha la dificultat d'accedir al crèdit per mèrits propis i per mèrits de les entitats financeres. Ja hem superat els nivells màxims d'endeutament. És imprescindible un pressupost de mínims. Aquest no és un pressupost que permeti sortir de la crisi perquè estem desplaçant les despeses cap al futur. És un pressupost que no entusiasma a ningú. El PSC i ICV presenten una alternativa. Es una proposta diferent a la del govern municipal, però no es tant diferent a les tècniques pressupostàries que s'aplicaven fa anys i que ens han dut a la situació actual. No és un pressupost rigorós. L'alternativa no és possible. Cal contemplar una segona qüestió. No hem presentat propostes perquè és una responsabilitat del govern. No és una queixa sobre la manca de temps. Tenim un problema més gran i és un problema de lideratge. Un govern no pot oferir constantment incertesa. Dona la sensació o la convicció de que qui dies passa anys empeny, i això no es bo per la ciutat. El debat d'aquest pressupost ha de servir per a saber quin ha de ser el paper d'aquest ajuntament."

Des del Grup Municipal Socialista, el regidor Oriol Escales va iniciar la seva intervenció dient que des del PSC "s'ha intentat fer una tasca d'oposició responsable no només en aquest debat. Sempre s'han conegut les nostres propostes i ho hem tornat a fer. Hi ha una proposta alternativa que no es presenta a consideració en el ple. La presentàvem a govern per a que la tingués en consideració. Potser es va presentar tard, però tenint en compte la contundència de la resposta això es irrellevant, perquè va ser desestimada en qüestió d'hores. Som conscients que les coses son complicades per a totes les administracions, però molt especialment per l'administració local. El govern parla de rigor, però això ha d'anar acompanyat de credibilitat. Considerem que l'exercici anterior ha minat la seva credibilitat. Hi ha un ball de xifres molt gran quan a la previsió d'ingressos, i es deia que calia privatitzar empreses, i que era impossible refinançar crèdits. Finalment no ha calgut la privatització i s'han refinançat els crèdits. Som conscients de les dificultats, però tot plegat ens crea dubtes. La seva proposta és excessivament pessimista i els papers i els números ho demostren. No sabem quines prioritats i quines estratègies es volen tirar endavant des del govern. D'altra banda, no estem segurs de poder mantenir, amb aquest pressupost que ens presenten, la qualitat dels serveis i el manteniment dels llocs de treball. Sembla que la voluntat del govern no és mantenir els llocs de treball sinó que existeixi un "mínim impacte". Nosaltres volem un impacte zero en llocs de treball. I venim de l'exemple de Selsa. Intentem ajudar i sabem que la situació es molt complicada però no tenim altra opció que el vot contrari."

El regidor de CiU, Francesc Xavier Sánchez, va tancar el primer torn d'intervencions afirmant que "hi ha gent que ja ha governat, que ens ha deixat la situació que tenim, i ara hem de gestionar misèria. Ha arribat l'hora de la veritat. Hem de decidir quin és el futur de la ciutat. És evident que no aprovem el pressupost, però cal que això sigui públic. La proposta PSC i ICV es podia discutir, però els números de previsió d'ingressos son de l'interventor i del tresorer de l'ajuntament. Hi ha dos informes complets que valoren l'IBI d'aquesta manera. És una previsió responsable. Hem de fer cas als que tenen els números de l'ajuntament. Podem parlar de les despeses, però no d'augmentar de manera impossible els ingressos com l'IBI." Dirigint-se al PSC, Sánchez apel·là a "la seva responsabilitat i a governar conjuntament la ciutat d'aquí a final del mandat. No tenim cap inconvenient. I si es produeixen més ingressos estem disposats a negociar en que s'han de gastar. Però ens diuen que això darrer és inviable."

En el segon torn d'intervencions, Marc Font, de la CUP, va explicar que sobre la proposta pressupostària de PSC i ICV "ens hauria agradat tenir més temps per contrastar-ho. Això no ha pogut ser i se'ns fa difícil saber quina és la xifra bona. No sabem que pensar. Hi ha partides, en aquesta proposta, provinents de la Generalitat i de la Diputació que s'augmenten significativament.. No sabem si PSC i ICV tenen més informació que el govern. Hem criticat el paper dels bancs però també volem parlar d'altres administracions com la Diputació de Barcelona que ens gestionarà l'IBI per 200.000 euros. No entenem que la Diputació s'hagi de guanyar la vida amb els ajuntaments. Respecte a estalvis com l'enllumenat cal saber com ho hem de fer. Es pot rebaixar aquesta factura. La situació que s'ha torbat el govern actual és la que és i això els hi reconeixem. Però ara cal posicionament polític."

El cap de l'oposició, Joan Ignasi Elena, va respondre a Francesc Xavier Sánchez argumentant que "el govern, durant el procés de venda de companyies, ens van portar un quadre d'excel on es preveien uns ingressos de 37 milions d'euros per taxes i tributs el 2011. Nosaltres varem fer sumes i ens sortia la xifra de 40 milions, però se'ns va dir que no era certa. Al cap d'un mes se'ns va dir que eren 40 i no 37. La liquidació final ha estat de 41 milions. Quan es fa el pressupost 2013 hi ha noves previsions d'ingressos per valor de 400.000 euros. La previsió dels ingressos es mou. Es irresponsable baixar la despesa de llum per 200.000 euros com proposem nosaltres? També ho és la que fan vostès per valor de 100.00 euros? Una baixada que, per cert, vostès fan en dos dies. Des d'aquest punt de vista el pressupost que hem fet des de PSC i ICV està mancat de molta informació perquè no som els que negociem amb bancs ni amb empreses de serveis. Això sí, quan nosaltres governàvem, i estàvem en crisi, mai no va haver acomiadaments i és quelcom del que em sento molt orgullós. Afirmar que som un grup irresponsable i després oferir governar junts és un "quiebro" molt rar. Nosaltres hem presentat un pressupost, amb totes les mancances pròpies d'estar a l'oposició, però ha estat refusat contundentment en només catorze hores. Tot i això la nostra proposta te al darrera una línia política i una manera de fer."

Per tancar el debat, Francesc Xavier Sánchez va respondre Elena dient que "podem pensar que la seva proposta pressupostària es irresponsable, però no pas vostès. L'oferta de CiU de suport a la governabilitat no és un "quiebro". Seria bo per la ciutat que el pressupost s'aprovi el més aviat millor. Facin l'esforç, que se que el poden fer, amb seriositat i rigorositat per tal d'entrar al govern."

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00