Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

06/07/2010

El Govern aprova el protocol d'actuació en cas d'assetjament sexual o per raó de sexe

 Albert Sanabra, regidor de Recursos Humans  Albert Sanabra, regidor de Recursos Humans

El document contempla les mesures per prevenir situacions d'assetjament i la forma de resoldre-ho si es dóna el cas

L'Ajuntament de VNG va aprovar dilluns al Ple el protocol d'actuació en cas d'assetjament sexual o per raó de sexe. Aquest document, elaborat pel personal tècnic municipal del Servei de Prevenció conjuntament amb diferents regidories de l'Ajuntament de VNG i els representants dels treballadors, té per objectiu promoure i establir unes condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i alhora donar curs i resoldre les denúncies i reclamacions que es produeixin. A finals de l'any passat es va començar a treballar en aquest protocol que dóna compliment a l'article 48 de la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El document estableix dos supòsits, els casos lleus i els greus. Pel regidor de Recursos Humans, Albert Sanabra, 'és una bona eina, l'administració ha de donar exemple. Sembla obvi, però potser si no hi ha el protocol algunes persones es poden sentir desemparades'. El els casos lleus cada departament municipal tindrà unes persones de referència i en els cassos greus hi haurà dos equips de treball, l'equip d'assessorament i l'equip de decisió.

El protocol defineix l'assetjament sexual com 'la situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d'índole sexual, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona especialment, quan es crea un entorn intimidatori, hostil degradant, humiliant o ofensiu'. Són exemple d'aquest comportament les bromes sexuals ofensives, les mirades o gestos obscens, l'apropament físic excessiu o el contacte físic deliberat no sol·licitat, entre d'altres. El document és previst que entri en vigor abans de l'estiu. 

El text diu que s'entén com a assetjament per raó de sexe 'la situació on es produeix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d'una persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat de la persona i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu'. En són exemple situacions com les conductes discriminatòries pel fet de ser dona o l'assetjament que es pugui produir per motiu d'embaràs o maternitat així com per l'exercici d'algun dret laboral de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Cal tenir en compte que són majoritàriament les dones qui són assetjades però també pot afectar als homes o es pot produir entre persones del mateix sexe.

A banda de definir aquestes qüestions, el protocol també especifica l'àmbit de protecció, personal de l'ajuntament o persones que s'hi relacionen per motius de feina; les obligacions de la direcció de l'empresa (Junta de Govern Local), dels caps de servei, dels representants de les persones treballadores i els drets i obligacions de les persones treballadores.

Altres aspectes que contempla el document fan referència a les vies de resolució i a la resposta que s'ha de donar des de l'empresa quan en cas que es doni alguna queixa, sol·licitud d'assistència o bé denúncia interna per part d'alguna persona que se senti assetjada.

A més, també posa de manifest les garanties que han d'acompanyar el procés, els terminis de resolució, els drets de la persona denunciant i de la persona acusada i el seguiment i control dels casos.

Finalment cal destacar que qualsevol de les vies de resolució de l'empresa no són excloents de les vies administrativa (Inspecció de Treball) o judicial.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00