Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

30/07/2009

S'aprova una modificació puntual del Pla General per a una finca de l'avinguda d'Eduard Toldrà

Av. d'Eduard Toldrà  Av. d'Eduard Toldrà

L'empresa propietària de les finques en qüestió demanava ampliar l'edificabilitat per augmentar la seva activitat

El Ple de l'Ajuntament de VNG celebrat aquest dilluns ha aprovat inicialment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana i de l'Estudi de Detall de l'àmbit de les finques núm. 91-93 de l'avinguda d'Eduard Toldrà, propietat de l'empresa Aplicaciones Electromecànicas Gervall, SA.

L'empresa Gervall, que desenvolupa la seva activitat a la finca núm. 87-89, de l'av. d'Eduard Toldrà, i actualment també propietària de la finca contigua núm. 91-93, havia demanat una modificació del PGOU per a l'ampliació de la seva actual activitat, i que ha d'ubicar en continuïtat amb l'edifici existent. Amb aquesta ampliació se superaria la capacitat edificatòria segons el planejament. És per això que demanava incrementar l'edificabilitat i l'alçada màximes permeses que facin possible aquesta ampliació.

El Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament, després dels estudis pertinents, ha determinat que les modificacions plantejades per l'empresa eren compatibles amb l'ordenació de l'entorn, i el seu impacte formal i paisatgístic no entraven en conflicte amb aquest. La modificació suposa un augment del sostre edificable, que passa de 415,26 m2 (planta baixa i altell) a 986 m2 (planta baixa i dues plantes).

Segons la Llei d'Urbanisme, en casos com aquest cal que l'empresa faci una cessió d'espais lliures de 5 m2 per cada 100 d'increment, això vol dir que aporta un espai de 28,55 m2. D'altra banda l'increment de l'aprofitament urbanístic que l'operació suposa, el 10% de l'ampliació, que és de 57,11 m2, ha estat valorat en 34.266 euros que, un cop aprovada definitivament la modificació, s'hauran de dedicar al patrimoni municipal d'habitatge.

El vigent Pla General d'Ordenació Urbana classifica l'àmbit com a sòl urbà, qualificant-lo de Zona Industrial Urbana. El Ple de l'Ajuntament de setembre de 2002 va aprovar definitivament l'Estudi de Detall d'Ordenació de Volums de l'àmbit ocupat per les finques 91-93 de l'Av. Eduard Toldrà, on es concretava la volumetria per materialitzar l'edificabilitat atorgada pel planejament i la reparcel·lació, per a cada parcel·la, seguint les alineacions preexistents, i d'acord amb el paràmetres d'ocupació i alçada màxima normatius.

La present modificació del PGO comporta dins l'àmbit assenyalat la suspensió de la tramitació de qualssevol plans urbanístics derivats i d'instruments de gestió urbanística i d'urbanització, així com de l'atorgament de totes aquelles llicències que no compleixin amb la totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada, és a dir, que sí es podran atorgar llicències sempre que compleixi amb la totalitat de la normativa actual del PGO i de l'Estudi de detall per a l'ordenació de volums que hi ha actualment, i que a la vegada també compleixi amb la totalitat de la proposta que es presenta en el document tècnic de modificació.

Els efectes d'aquesta suspensió tindrà una durada màxima de dos anys. Un cop exhaurit aquest període, no se'n podrà adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hagin transcorregut tres anys més .

La modificació se sotmetrà a informació pública pel termini d'un mes. L'expedient restarà a disposició de qualsevol interessat a la Regidoria d'Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanzà 1-7, de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00