Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

30/09/2009

L'Ajuntament de VNG estudia els hàbits esportius de la ciutadania

      El regidor d'Esports, Salvador Becerra, va presentar l'enquesta d'hàbits esportius a Vilanova El regidor d'Esports, Salvador Becerra, va presentar l'enquesta d'hàbits esportius a Vilanova

Un 52,3% del total de la població afirma que realitza algun tipus d'activitat físico-esportiva. El 43,45% assegura que fa esport d'un a tres dies per setmana

El 52,3% dels vilanovins i vilanovines de més de 16 anys afirmen que realitzen algun tipus d'activitat físico-esportiva, segons l'Enquesta d'Hàbits Esportius realitzat pel Servei d'Avaluació i Qualitat i l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona. Aquest estudi és un document de base que serveix per conèixer quins són els comportaments i hàbits esportius de la població.

La mostra està composta per 600 individus, majors de 16 anys i empadronats al municipi, que, entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2008, van respondre a una entrevista telefònica de 15 minuts de durada aproximada. La mostra és proporcional a la població real seguint quotes de sexe i edat. El marge d'error és del +/- 4% i l'empresa encarregada del Treball de Camp és Metra Seis SA

Segons aquesta enquesta, l'autopercepció de la realització d'activitat fisico-esportiva que tenen els ciutadans de Vilanova i la Geltrú ascendeix al 52,3% dels enquestats. Aquest percentatge s'incrementa fins el 88,5% quan es pregunta sobre els darrers dotze mesos. Aquesta dada és lleugerament inferior al 89,4% de la mitjana catalana segons el percentatge recollit per l'estudi que va realitzar la Generalitat de Catalunya l'any 2004.

L'activitat més realitzada és caminar, ja que la duen a terme al voltant del 44% dels vilanovins/es, seguida de la natació recreativa (27%), anar en bicicleta (18,9%), bicicleta de muntanya (17,3%), la gimnàstica de manteniment (16,8%) i córrer (15,8%); mentre que els esports en equip i de competició com el futbol, el bàsquet o l'atletisme, entre d'altres, tenen una menor influència, ja que no arriben ni al 10 %. A més, l'estudi també remarca que aquestes activitats es realitzen a Vilanova i la Geltrú sense necessitat de desplaçar-se.

Del conjunt de la mostra, el 44% d'individus realitzen algun tipus d'activitat físico-esportives amb regularitat, el 8,3% ocasionalment, el 36,2% no es conscient de la practica esportiva i només un 11,5% no fa esport.

Pel que fa als resultats per a l'activitat esportiva segons gènere, edat, nivell d'estudis i situació familiar, destaquen els alts percentatges en la majoria de variables i la influència determinant de tenir fills en el descens de la pràctica d'activitats físico-esportives.

En aquest sentit, els homes són els practicants esportius majoritaris (91,5%), mentre que les dones els segueixen de prop amb un 85,2%. Pel que fa a les franges d'edat, les persones més actives són les que es troben entre els 16 i 24 anys, amb un 91,2%, i de 25 a 34, amb un 91,7%, tot i que les franges superiors fins arribar als més de 65 anys mostren també uns índexs molt elevats que no baixen del 85%.

El 43,45% dels participants fan esport d'un a tres dies per setmana, pràctica que, en gran mesura, es centralitza a l'hivern (46,7%). Pel que fa al moment i durada de l'activtat esportiva, la majoria dels practicants es concentren al vespre i al mati i, en general, dediquen o bé menys d'una hora o entre una hora i mitja i dues hores.

Pel que fa als motius que duen als ciutadans a la realització d'activitat física, els tres principals són la diversió que els hi suposa (41,2%), qüestions de salut (36,2%) i el manteniment de la forma física (19,8%), mentre que el principal motiu per a no realitzar-ne és majoritàriament la manca de temps (49,3%). En aquest sentit, aquesta manca d'hores lliures provoca que predominin els esports individuals i que, per tant, la majoria dels practicants no formin part de cap club ni estiguin federats (81,5%).

A aquesta manca de temps se li ha de sumar els problemes de salut i la falta d'interès per l'esport com a principals motius perquè 69 de les 600 persones enquestades (11,5%) no practiquin cap mena d'activitat fisico-esportiva. En aquest sentit, més de la meitat d'aquests ciutadans no n'ha practicat mai o el va abandonar força aviat, entre els 16 i 24 anys. A més, el 64% assegura que és poc o gens probable que en torni a fer.
Pel que fa a la utilització dels equipaments esportius de la ciutat, el 35,8% dels enquestats que realitzen esport els utilitzen i els valoren com a molt bones (el 20%) o bones (56,8%). Les instal·lacions més utilitzades són la Piscina Municipal, el Pavelló de les Casernes i el Pavelló del Garraf. En aquest sentit, un 18% dels enquestats creu necessària la construcció de més instal·lacions, mentre que el 48,5% ja ho troba suficient i no demana res en particular, ni reduir preus, ni ampliar horaris, ni oferir més activitats, etc.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00