Programa Salut Jove

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Salut > Programa Salut Jove


Índex

 

SAFAD (Servei d'assessorament familiar sobre l'alcohol i altres drogues)

A les famílies on hi ha un membre consumidor es genera un elevat nivell d'angoixa i de problemes de relació. Per aquests casos s'ofereix un espai d'atenció individualitzat per tal d'informar, orientar i assessorar.
Al SAFAD s'hi accedeix per iniciativa pròpia o per derivació de professionals sociosanitaris, educatius i comunitaris. Està ubicat en espais sociosanitaris com són el CAPI Baix a Mar i el CAP Jaume I, amb horaris adaptats a les necessitats de les famílies i usuaris.

 

SMA (Servei de mesures alternatives)

El servei té com a objectiu oferir una resposta psicoeducativa a la sanció per consum o tinença de drogues a la via pública. Es treballa tant amb els joves sancionats com amb les seves famílies, la responsabilitat i els riscs associats al consum de substàncies il·legals, amb una proposta educativa adaptada a cada situació personal i familiar. El treball psicoeducatiu s'adapta a les necessitats específiques de cada jove, depenent de cada cas es treballen diferents aspectes: informació sobre drogues, vinculació a altres recursos, abstinència o reducció, temps lliure, aspectes formatius, etc. El SMA és un programa de Serveis Socials però quan hi ha casos de sancions per consum, compta amb el suport d'un professional de salut.

 

Assessoria de Salut- Oficina Jove

A l'Oficina Jove del Garraf s'ofereix un servei especialitzat en informació i assessorament confidencial per als/les joves, donant informació sobre els riscos vinculats al consum de drogues, assessorament i informació sobre recursos sociosanitaris on dirigir-se. El Servei es presta a les dependències de l'Oficina Jove.

A la  mateixa Oficina jove també es presta el servei d'assessoria afectivosexual. És un servei confidencial i gratuït que s'ofereix a la gent jove de manera presencial (dijous de 16 a 19 hores) a a pròpia Oficina o a través d'un servei de consultes on-line (salut.garraf@oficinajove.cat)

 

Punts de salut

Al voltant dels espais d'oci nosturn és on es produeixen un nombre important de situacions de risc (consum, conducció temerària, pràctiques sexuals de risc...). Són espais on la gent jove se sent menys controlada per realitzar pràctiques de risc, per tant és un espai ideal per a intervenir de forma preventiva. Paral·lelament és necessari implicar i conscienciar als agents promotors d'aquest tipus d'oci per tal que participin de les tasques preventives.

El que es pretén és  normalitzar la prevenció en el consum de drogues i que aquesta surti dels espais clàssics (centres educatius i recursos especialitzats) així com actuar en els espais naturals de lleure dels joves amb una acció adaptada a les necessitats i realitats del municipi.

Més informació

© Regidoria de Salut
C. del Marquesat de Marianao, 2 Tel. 93 814 00 00 ext. 3420
Última actualització: 17/11/2016