Preguntes més freqüents

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

 1. Vull iniciar un procediment de separació o divorci. Quins són els meus drets?

  Els efectes derivats d’un procediment de separació o divorci comporten una sèrie de drets i alhora obligacions per les parts, depenent de cada cas concret, i que, com a norma general, són els següents:

  - custòdia dels fills/es

  - pàtria potestat, que habitualment és compartida entre els progenitors

  - pensió per aliments per als fills/es

  - pensió compensatòria o compensació econòmica si es donen els requisits per establir-la

  - atribució de l’ús del domicili familiar

  - etc.

 2. Quines diferències hi ha entre un procediment de mutu acord i un contenciós?

  En un procediment de mutu acord les mesures o efectes derivats de la separació o divorci les acorden les parts (custòdia, pensions, règim de visites, etc.). En canvi, en un procediment contenciós és el jutge o la jutgessa qui dicta una sentència en la qual estableix les mesures, tenint en compte les circumstàncies de cada cas.

 3. Estic separat/da o divorciat/da des de fa un temps i no s’acompleixen les mesures de la sentència. Què puc fer?

  Quan no s’acompleixen les mesures es pot realitzar l’execució de la sentència dictada per la via civil, o bé interposar denúncia per tal que s’iniciï el procés perquè s’acompleixin les esmentades mesures.

 4. Les parelles de fet i els matrimonis tenen els mateixos drets?

  Tot i que cada vegada existeixen menys diferències entre les parelles de fet i els matrimonis, encara en podem trobar algunes de caire econòmic. En les mesures que afecten els fills/es comuns, ja siguin fruit de matrimoni o no, no hi ha diferència.

 5. Com podem saber si una persona podria tenir una dependència de Grau III?

  Responent aquest petit qüestionari:

  - Necessita que algú l’alimenti?

  - És incapaç de menjar sol/a?

  - Necessita que algú el/a renti o el/la banyi?

  - Necessita que el/la vesteixin?

  - Necessita que l’arreglin (pentinar, afaitar, rentar les dents...)?

  - Té incontinència (no controla) la deposició?

  - Té incontinència (no controla) l'orina?

  - Necessita ajuda per anar i utilitzar el lavabo?

  - Necessita que l’aixequin o el posin al llit o a la cadira?

  - Necessita ajuda per desplaçar-se, i si va amb cadira de rodes l’han de portar?

  - Necessita ajuda per salvar un esglaó o desnivell?

  Si es respon afirmativament 7 preguntes o més, es pot iniciar un procés de reconeixement de la dependència, ja que és possible que s’estigui en una situació de Gran Dependència (Grau III).

  Enllaç relacionat
 6. He anat a un local públic on se suposa que no es pot fumar i no es respectava l'espai sense fum

  Heu de demanar el llibre de reclamancions del local i fer constar la vostra queixa. Heu de fer arribar una instància a una finestreta de la Generalitat, dirigida al Departament de Salut, fent constar les vostres dades, les de l'establiment que denuncieu i quina és la infracció que es cometia. Això servirà perquè es faci una inspecció al local i es valori la situació.

  Enllaç relacionat
 7. Com es mesura la dependència?

  S’estableixen 3 graus de dependència:

  • Grau I: Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per la seva autonomia personal

  • Grau II: Dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix de la presència permanent d’un cuidador o té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal

  • Grau III: Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per la seva autonomia personal

  La valoració la realitzarà un professional acreditat al domicili o al centre on resideix la persona, utilitzant el Barem de Valoració de Dependència (BVD)

  Durant el 2007 seran reconeguts els drets de les persones que tinguin una valoració de Grau III; els altres graus s’incorporaran progressivament.

  Enllaç relacionat
 8. Necessito saber el jutjat de guàrdia en aquests moments a Vilanova i la Geltrú.

  Els jutjats tenen establert un calendari amb els torns de guàrdia, que es canvien cada dimarts. Només realitzen torns de guàrdia els set jutjats de primera instància i instrucció. Pots consultar el calendari dels jutjats de guàrdia en l'enllaç següent.

  Enllaç relacionat
 9. Què aporta el reconeixement del Grau de Dependència?

  Per aquelles persones dependents acollides i, segons la seva situació, la llei garantirà i regularà dos tipus d’aportacions:

  • Cartera de Serveis segons necessitats:

  ¿ Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l’autonomia personal

  ¿ Serveis de teleassistència i d’ajuda a domicili

  ¿ Serveis de Centre de Dia i d’Atenció Residencial

  • Prestacions econòmiques

  ¿ Per pagar a un professional o comprar un servei

  ¿ Per a la cura de l’entorn familiar i ajuda a cuidadors no professional

  ¿ Per a assistència personal a persones amb gran discapacitat

  Enllaç relacionat
 10. Si interposo una denúncia per maltractaments físics o psicològics, què pot passar després? Quines mesures puc sol·licitar?

  Quan s’interposa una denúncia per maltractaments s’inicia un protocol que pot variar en funció de la gravetat dels fets i de les circumstàncies existents. Si existeixen lesions, s’hauria d’anar en primer lloc a un centre sanitari i posteriorment formalitzar la denúncia en el Jutjat de guàrdia o en els diferents cossos de seguretat; es posarà l’agressor a disposició judicial i es celebrarà un judici ràpid en el qual s’adoptaran mesures civils i penals.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00