Taxa per a la utilització privativa o aprofitament del domini públic

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Economia i hisenda municipal > Gestió tributària i Recaptació > Impostos i taxes > Taxa per a la utilització privativa o aprofitament del domini públic

Taxa per a la utilització privativa o aprofitament del domini públic

Taxa que grava l'ocupació i ús restringit de la via pública (taules i cadires (terrasses de bars i restaurants); runes, tanques i bastides; parades, barraques i espectacles; mercadets, festes i fires; etc.Índex

 

Domiciliació bancària

Domiciliació bancària de la taxa, dos mesos abans d'inici del període voluntari de pagament

Accés a la domiciliació

 

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

 

Pagament

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
    BANC SABADELL         BBVA            SERVICAIXA de CAIXABANK
    BANKIA                      IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
    Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Web de l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació


- Per a qualsevol dubte o consulta: Consulteu el Web de l'Ajuntament aquí

 

Ordenances Municipals relacionades

- OF01 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

- OF26 - Ordenança fiscal sobre les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 09/02/2017