Taxa de recollida d'escombraries (Brossa)

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Economia i hisenda municipal > Gestió tributària i Recaptació > Impostos i taxes > Taxa de recollida d'escombraries (Brossa)

Taxa de recollida d'escombraries (Brossa)

Taxa que  s'ha de pagar per la recollida, transport i valorització o dipòsit dels residus municipals d'origen domèstic o industrial

Índex

 

Domiciliació bancària

Domiciliació bancària de la taxa, dos mesos abans d'inici del període voluntari de pagament

Accés a la domiciliació

 

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

Fraccionament del pagament en 11 mensualitats iguals sense interessos: Accés al tràmit

 

Pagament

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
      BANC SABADELL        BBVA             SERVICAIXA de CAIXABANK
      BANKIA                     IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
    Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Web de l'Organisme de Recaptació i Gestió tributària de la Diputació

- Per a qualsevol dubte o consulta: Consulteu el Web de l'Ajuntament aquí

 

Bonificacions, subvencions i no subjecció

Brossa domiciliaria

- Propietaris:
Bonificació per ús de la deixalleria (Punt Net)

Enllaç a la bonificació per visites al Punt Net propietaris

Consulta les visites al Punt Net mitjançant la Carpeta ciutadana

Bonificació en funció de la capacitat econòmica

Enllaç a la bonificació en funció de la capacitat econòmica dels propietaris

- Llogaters:
Subvenció per ús de la deixalleria Punt Net llogaters

Enllaç a la subvenció ús Punt Net llogaters

Consulta les visites al Punt Net mitjançant la Carpeta ciutadana

Subvenció en funció de la capacitat econòmica

Enllaç a la subvenció en funció de la capacitat econòmica dels llogaters

Sol·licitud de subvencions o bonificacions per tarifació social

Accés al tràmit per atendre situacions especials

Brossa industrial

Presentació d'auditoria o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials

Enllaç al tràmit auditoria producció de residus

Sol·licitud de no subjecció de les escombraries industrials per agremiats i convenis individuals

Enllaç al tràmit exempció brossa industrial

Sol·licitud per a la subvenció de la taxa d'escombraries industrial

Enllaç al tràmit subvenció escombraries industrials

 

Ordenances Municipals relacionades

- OF01 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

- OF11 - Ordenança fiscal sobre la taxa per a recollida d'escombraries

- Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials: Veure aquests enllaç

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 14/02/2017