Taxa per a l'entrada i sortida de vehicles (Guals)

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Economia i hisenda municipal > Gestió tributària i Recaptació > Impostos i taxes > Taxa per a l'entrada i sortida de vehicles (Guals)

Taxa per a l'entrada i sortida de vehicles (Guals)

Taxa per a l'entrada i sortida de vehicles a través de voreres, passatges o de qualsevol altre espai de domini públic municipal així com la reserva de la via pública per a l'aparcament exclusiu o per la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classeÍndex

 

Domiciliació bancària

Domiciliació bancària dos mesos abans d'inici del període voluntari de pagament

Veure informació en el següent enllaç Domiciliació de rebuts 

 

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

Durant les primeres setmanes de l'any es poden fraccionar mensualment tots els impostos i taxes en 11 pagues iguals sense interessos: Enllaç al tràmit

 

Pagament

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
      BANC SABADELL      BBVA            SERVICAIXA de CAIXABANK
      BANKIA                   IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Web de l'Organisme de Recaptació i Gestió tributària de la Diputació

- Per a qualsevol dubte o consulta: Consulteu el Web de l'Ajuntament aquí

 

Sol·licitud d'alta, baixa o canvi de nom

Per sol·licitar l'alta d'un gual consulteu aquest enllaç (alta)

Per sol·licitar la baixa d'un gual consulteu aquest enllaç (baixa)

Per sol·licitar el canvi de nom consulteu aquest enllaç (canvi de nom)

 

Ordenances Municipals relacionades

- OF01 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

- OF26 - Ordenança fiscal sobre les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 09/02/2017