Ordre del dia

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Ple municipal > Ordre del dia

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el DILLUNS 3 de DESEMBRE de 2018, a les 18:05 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 5 de novembre de 2018.

PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA

2. Lectura de la Declaració Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2018.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Intervenció


3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal, tercer trimestre. (Exp. 85/2018-eINT)


DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

Secretaria General


4. Dissolució del Consorci de Serveis a les Persones, adscrit a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i creació d'un Organisme Autònom Local que el substitueixi, amb el mateix objecte i finalitat. (Exp. 158/2018-eSEC)

Patrimoni

5. Ratificació del Decret d'Alcaldia de data 30.10.2018, de recuperació d'ofici del bé municipal 292.6, ZV2, Zona Verda (Camí Corral del Carro). (Exp. 113/2016-PAT)

Intervenció

6. Aprovació de la Instrucció de control intern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 86/2018-eINT)
7. Aprovació de l'expedient núm. 33/2018, de modificació de crèdits del pressupost vigent. (Exp. 88/2018-eINT)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Convivència i Equitat


8. Aprovació, si escau, de l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. (Exp. 997/2018-eAJT)
9. Aprovació, si escau, del Pla Local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere. (Exp. 1013/2018-eAJT)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ

Promoció de Ciutat

10. Aprovació, si escau, del dossier de la candidatura a l'obtenció del segell "Viles Marineres", marca turística cultural de l'Agència Catalana de Turisme (ACT) i l'inici del procés de sol·licitud escaient. (Exp. 936/2018-eAJT)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Urbanisme


11. Aprovar definitivament l'Estudi de detall de l'habitatge situat al carrer de Miguel de Cervantes, núm. 5, a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 36/2018-eURB)

Llicències i Disciplina

12. Aprovació, si escau, de l'acord de resolució de l'expedient sancionador per les obres de construcció d'un habitatge al sector Xicarró, que són no legalitzables i que cal enderrocar. (Exp. 5/2018-DIS)


MOCIONS

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita


13. Moció per a la instal·lació de marquesines a les parades d'autobús Exprés.cat, línies E15.1 i E15.2 de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 96/2018-eMOC)

Grup Municipal de la CUP

14. Moció per acabar amb el greuge de la tarifació ferroviària i per a la millora de l'atenció al públic a l'estació de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 97/2018-eMOC)

Grup Municipal Socialista

15. Moció amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. (Exp. 98/2018-eMOC)
16. Moció per instar el Departament de Salut a reconèixer l'Atenció Primària com el veritable eix del sistema sanitari públic i per efectuar les inversions sanitàries necessàries a Vilanova i la Geltrú i el Garraf. (Exp. 99/2018-eMOC)
17. Moció pel compliment de la legislació en memòria i reparació històrica i per la retirada del monument franquista ubicat a la muntanya de Montserrat. (Exp. 101/2018-eMOC)

Grup Municipal de CiU

18. Moció sobre el transport ferroviari de Rodalies. (Exp. 102/2018-eMOC)

Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit

19. Moció per a l'eliminació de zones d'estacionament regulat (zones blaves i verdes) i la seva substitució per zones d'aparcament gratuït. (Exp. 103/2018-eMOC)
20. Moció per prohibir la circulació de bicicletes, patins i artefactes anàlegs a les zones de vianants. (Exp. 104/2018-eMOC)

Grup Municipal d'ERC i Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita

21. Moció sobre la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé a l'Iemen. (Exp. 105/2018-eMOC)

Grup Municipal de CiU i d'ERC

22. Moció a favor de l'absolució dels presos polítics. (Exp. 107/2018-eMOC)


PREGUNTES

23. Pregunta de la CUP:


- Sobre el conveni de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb el Ministerio del Interior espanyol. (PENDENT DEL PLE ANTERIOR)

24. Pregunta del PSC:


- Sobre el Consorci de Serveis a les Persones. (PENDENT DEL PLE ANTERIOR)

25. Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit:

- Sobre la no assistència del Govern municipal a les sessions de la Mancomunitat Penedès-Garraf. (PENDENT DEL PLE ANTERIOR)
- Sobre la sentència de la causa de Neus Lloveras contra OK Diario i els recursos públics que s'hi han invertit. (PENDENT DEL PLE ANTERIOR)

26. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita:

- Al març de 2017 vaig presentar una moció per al desenvolupament i execució d'un pla d'accessibilitat universal a Vilanova i la Geltrú. A dia d'avui s'ha desenvolupat el pla d'accessibilitat universal? I, si és així, quins treballs s'han realitzat?
- El passat mes de setembre es va aprovar al Ple de la corporació l'augment de la flota de taxis de Vilanova i la Geltrú amb un taxi adaptat. S'ha reunit el govern amb l'associació de professionals del taxi del nostre municipi per consensuar la implantació del taxi adaptat?

27. Preguntes de la CUP:

- Volem saber el grau de compliment de la moció presentada per la CUP al juliol de 2016 sobre el reaprofitament dels excedents d'aliments a les escoles i als establiments de restauració. Ho hem preguntat reiteradament en comissió informativa i no hem obtingut cap resposta.
- El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del mes de juliol va aprovar, amb 20 vots a favor, que no es renovés l'adhesió al conveni amb l'Associació Catalana de Municipis, del qual es deriva la contractació amb ENDESA i que finalitza a 31 de desembre de 2018. Per què ara, el govern, vol prorrogar el conveni actual i no té cap intenció de fer una nova licitació?

28. Preguntes del PP:

- Sobre l'Espai Jove.
- Sobre els llaços grocs a la via pública, rambla Principal.

29. Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit:

- Sobre l'actual situació dels quioscs de la rambla.
- Sobre la denúncia de Neus Lloveras contra l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per establir un aparcament gratuït a l'entrada de l'Hospital Residència Sant Camil.


30. PRECS


 

Vilanova i la Geltrú, 28 de novembre de 2018

 

L'alcaldessa,

Neus Lloveras i Massana
 

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 30/11/2018