Ordre del dia

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Ple municipal > Ordre del dia

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el DILLUNS 30 de JULIOL de 2018, a les 18:15 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions extraordinària de 28.06.2018 i ordinària de 02.07.2018, del Ple de l'Ajuntament.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Secretaria General


2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 3857-2018, de 5.07.2018, d'assignació a un regidor amb dedicació del 50%. (Exp. 72/2018-eSEC)
3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de 20.07.2018, de nomenament de membres de la Comissió Informativa especial del POUM. (Exp. 9/2016-SEC)

Tresoreria

4. Donar compte de l'informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, segon trimestre 2018.

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

Secretaria General


5. Nomenament de representants municipals als consells escolars dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 224/2015-SEC)

Intervenció

6. Aprovació del projecte de pressupost general per a l'any 2018. (Exp. 49/2018-eINT)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Participació


7. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana. (Exp. 637/2018/eAJT)

Cultura

8. Aprovació de les candidatures a Pabordes de la Festa Major 2019.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Medi Ambient


9. Aprovació, si escau, del conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació de serveis entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments per a la gestió del Medi Natural i Litoral del Garraf. (Exp. 732/2018-eAJT)

Urbanisme

10. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú per incloure l'ús residencial especial al sòl de sistemes d'equipaments col·lectius, espais esportius i equipaments educatius. (Exp. 41/2018-eURB)


PROPOSICIONS DE L'ALCALDIA:

11. Nomenament i cessament de representants municipals als organismes i altres entitats. (Exp. 235/2015-SEC)

12. Adhesió al Manifest del Carril per un periòdic local en paper professional i de qualitat.


MOCIONS

Grup Municipal de la CUP


13. Moció de suport a l'organització d'actes en commemoració dels 150 anys del naixement de Pompeu Fabra. (Exp. 69/2018-eMOC)
14. Moció per al canvi de comercialitzadora d'energia elèctrica a favor d'una cooperativa d'energia verda. (Exp. 70/2018-eMOC)
15. Moció per declarar el Parc del Garraf lliure de pràctiques i exercicis militars. (Exp. 71/2018-eMOC)

Grup Municipal de SOM VNG

16. Moció de suport a la vaga i als treballadors i treballadores d'Amazon. (Exp. 72/2018-eMOC)


PREGUNTES


17. Pregunta de Carmen Reina, regidora no adscrita:

· Quants lavabos públics s'han instal·lat a la ciutat per a la Festa Major? Hi ha la possibilitat de deixar-ne permanentment un nombre determinat en punts estratègics del municipi?

18. Preguntes del Grup Municipal de la CUP:

· Sobre el camí de Sant Gervasi.
· Sobre la pacificació i la convivència al carrer de la Llibertat.


PRECS


 

Vilanova i la Geltrú, 25 de juliol de 2018

 

L'alcaldessa,

Neus Lloveras i Massana
 

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 26/07/2018