Ordre del dia

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Ple municipal > Ordre del dia

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el DILLUNS 20 de NOVEMBRE de 2017, a les 18:00 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 23 d'octubre de 2017.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

2. Presa de possessió del Sr. GUILLEM BAU VARGAS i de la Sra. MONTSE MARONDA CASTELLNOU, com a regidores d'aquest Ajuntament.

JUNTA DE PORTAVEUS:

3. Adhesió al Manifest unitari del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2017.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Secretaria General


4. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia de 2 de novembre de 2017, de delegació a diverses regidores i regidors del govern municipal.

Serveis Socials

5. Donar compte dels indicadors socials del 3r. Trimestre de 2017. (Exp. 286/2017-SSO)

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Urbanisme

6. Verificació, si escau, del Text refós de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (Clau 15). (Exp. 93/2016-URB)

7. Aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en l'àmbit del P.A.U. 21 "Interior passeig del Carme" del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 53/2017-URB)

8. Resolució del recurs de reposició presentat pel grup municipal de la CUP contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 23.10.2017, d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l'àmbit anomenat Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 147/2017-SEC)

MOCIONS:


Grup Municipal de C's

9. Moció amb relació al servei de neteja viària prestat per Valoriza Servicios Medioambientales, SA. (Exp. 91/2017-eMOC)

10. Moció per a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat. (Exp. 92/2017-eMOC)

11. Moció per realitzar una campanya de sanitat pública al municipi de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 99/2017-eMOC)

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita

12. Moció per a la creació de la Unitat Ciclista de la Policia local de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 93/2017-eMOC)

Grup Municipal d'ERC

13. Moció per garantir l'ús de la llengua catalana amb normalitat en tots els àmbits de l'Administració de Catalunya. (Exp. 95/2017-eMOC)

Grup Municipal d'ERC, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes

14. Moció per la llibertat de les preses i presos polítics. (Exp. 96/2017-eMOC)

Grup Municipal del PSC

15. Moció reclamant la posada en llibertat del vicepresident i els consellers. (Exp. 97/2017-eMOC)

Grup Municipal de CiU

16. Moció a favor de l'alliberament dels presos polítics. (Exp. 98/2017-eMOC)

Grups Municipals de la CUP, SOM VNG i CIU

17. Moció pel canvi de nom de la plaça de les Casernes a plaça de l'1 d'Octubre.

Grup Municipal de SOM VNG, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits

18. Moció amb relació a una treballadora de Valoriza Servicios Medioambientales, SA.

PREGUNTES:


19. Preguntes de C's:

· Quines accions s'han pres amb relació a la Sentència del TC i l'Ordenança de suports publicitaris?
· S'ha donat algun tipus de facilitat als comerciants que tenen ocupació de via pública per posar al dia la taxa d'instal·lació de terrassa en el cas d'impagament?

20. Pregunta de SOM VNG:

· Sobre els processos pendents d'oferta pública de treball i de promoció interna acordats amb els sindicats.

21. Pregunta d'ERC:

· Sobre les obres del paviment de la plaça de la Vila.

22. Preguntes de la CUP:

· Sobre el deute del Diari de Vilanova.
· Sobre la demanda d'informació sobre el Parc Esportiu del Garraf.

23. Preguntes de C's:

· Sobre la orden de cierre de establecimientos que no posean puerta interior, así como la utilización de sus patios traseros.
· Sobre los gestos de representación Internacionales directos e indirectos del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

24. Preguntes de SOM VNG:

· Sobre la resposta pendent al núm. de registre Aj. VNG Anotació: 2017027768 de data 05.09.2017.
· Sobre els pressupostos municipals per al 2018. Quan tenen previst realitzar el Ple sobre aquest punt? Quan ens enviaran, per tant, la documentació per treballar-la amb temps?

25. Pregunta de la CUP:

· Sobre la caserna de la Guàrdia Civil.

26. Preguntes de la Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita:

· Sobre l'execució dels acords de la moció aprovada per unanimitat al Ple d'octubre de 2017, anomenada "Moció per a executar la pròrroga als xiringuitos de la platja".
· Sobre l'estat d'execució del Pla Estratègic de Promoció Econòmica.

27. Pregunta de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita:

· El passat 13 de març de 2017 es va aprovar la moció sobre el desenvolupament i execució d'un pla d'accessibilitat universal a Vilanova i la Geltrú a ser complert d'acord amb la legislació vigent.
S'ha pres alguna mesura per al compliment dels acords de la moció?
.- Difusió permanent al web municipal.
.- Desenvolupament del Pla Municipal d'accessibilitat amb compliments bàsics durant el 2017 de mobilitat, comunicació i comprensió bàsics que afectin tots els béns, serveis, immobles, transports, edificis, etc. del municipi.
.- Campanya informativa d'accessibilitat universal, ja que el 4 de desembre de 2017 es fa l'accessibilitat obligatòria per a tots els edificis que tinguin l'obligació de complir unes condicions bàsiques d'accessibilitat.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

28. Donar compte de la renúncia del regidor d'aquest Ajuntament Sr. JOAN MARTORELL I MASÓ.

PRECS

Vilanova i la Geltrú, 15 de novembre de 2017

L'alcaldessa,
Neus Lloveras i Massana
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 16/11/2017