Ordre del dia

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Ple municipal > Ordre del dia

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el DILLUNS 18 de SETEMBRE de 2017, a les 18:00 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 31 de juliol de 2017.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Secretaria General


2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia que contesta el recurs de reposició interposat per la Sra. Ariadna Llorens García i el Sr. David Montes Muñoz. (Exp. 60/2017-SEC)

3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de suport al Referèndum. (Exp. 152/2017-SEC)

Esports

4. Donar compte de l'acord de la JGL de 25.07.2017, d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Esportiu del Garraf. (Exp. 38/2017-ESP)

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

Hisenda

5. Aprovació, si escau, del Compte General 2016. (Exp. 43/2017-INT)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Govern Obert

6. Aprovació, si escau, de la renovació d'alguns dels membres de la Comissió d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 270/2017-PAR)

Joventut

7. Aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2021. (Exp. 56/2017-JOV)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Llicències i Disciplina


8. Aprovació, si escau, de la resolució de l'expedient sancionador incoat per la construcció de mur de pedra paral·lelament al filat metàl·lic i les obres de construcció de tanca entre la via del tren i l'habitatge, que comporten una reducció en uns 90 cm. l'amplada del camí públic dels Colls i ampliant d'aquesta manera la part privada de la finca situada al camí dels Colls (II,3). (Exp. 58/2016-DIS)

9. Aprovació, si escau, de la resolució de l'expedient sancionador incoat per construcció d'una bassa de 200 m3 i construcció de talús amb terres i roca d'uns 4 metres d'alçada, aproximadament. (Exp. 6/2017-DIS)


MOCIONS

Grup Municipal del PP

10. Moció per rebutjar el referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d'octubre de 2017. (Exp. 68/2017-eMOC)  (ordre del dia Ple anterior)

Grups Municipals d'ERC, CiU i PSC

11. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències. (Exp. 70/2017-eMOC)

Grup Municipal de la CUP

12. Moció per a l'eliminació de l'exempció fiscal a favor d'entitats religioses. (Exp. 71/2017-eMOC)

Carmen Reina, regidora no adscrita

13. Moció per a la creació de la targeta Vilanova Jove. (Exp. 72/2017-eMOC)

Grup Municipal de C's

14. Moció de rebuig als atacs violents i als efectes de la turismefòbia. (Exp. 73/2017-eMOC)

15. Moció per al reconeixement del Carnaval de Vilanova i la Geltrú com a festa d'interès turístic internacional. (Exp. 74/2017-eMOC)


PREGUNTES

16. Preguntes de la CUP: (ordre del dia Ple anterior)

- Sobre la pedrera de Cales de Pachs.

17. Preguntes de la regidora no adscrita Carmen Reina: (ordre del dia Ple anterior)

- Realment és necessari el canvi de sentit en alguns carrers del barri de Ribes Roges i s'ha valorat si és favorable aquesta mesura amb els veïns afectats?
- Es portarà a terme alguna mesura urgent per esmenar el gran nombre de pèrdues de places d'aparcament a la zona de Ribes Roges a causa de la implantació de la zona verda?

18. Preguntes d'ERC:  (ordre del dia Ple anterior)

- Sobre l'actualització, ampliació i adaptació a format digitals i interactius el projecte educatiu "Descobrim Vilanova i la Geltrú".
- Sobre les fonts públiques de Vilanova i la Geltrú.

19. Pregunta del PP: (ordre del dia Ple anterior)

- Què té previst fer el govern de Vilanova i la Geltrú respecte a l'anunci del referèndum del proper 1 d'octubre a l'Ajuntament, quines instruccions ha previst o té previst de donar als funcionaris d'aquesta administració i quins espais municipals té previst d'utilitzar amb aquest fi?

20. Preguntes de la regidora no adscrita Carmen Reina:

- En el bon funcionament de la deixalleria a l'hora d'atendre l'usuari, què preval: el criteri del responsable que es trobi en les instal·lacions o la normativa vigent referent a això?
- Si algun ciutadà decideix realitzar una autoreforma a casa que no requereix de permís d'obra però la peça a substituir es qualifica com a runa, pot dipositar la peça substituïda a la deixalleria?

21. Pregunta d'ERC:

- Sobre els resultats de la tarifació social de l'IBI.

22. Preguntes de C's:

- Sobre l'estat de la façana de l'Ajuntament.
- Sobre el servei de jardineria.

23. Preguntes de SOM VNG:

- Sobre l'obertura dels nous cinemes a l'antic centre comercial Vila Lauren.
- Sobre la Comissió d'Empadronament.

24. Preguntes de la regidora no adscrita Ariadna Llorens:

- Té previst el govern municipal descartar l'ús residencial en la qualificació de la zona de l'Ortoll?
- Quin seguiment, accions i avaluació del seu resultat, ha mantingut el govern municipal amb relació a la moció aprovada el 3 de juliol de 2017, sobre l'escola Ginesta?

PRECS


L'alcaldessa

Neus Lloveras i Massana


Vilanova i la Geltrú, 13 de setembre de 2017

 

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 14/09/2017