Ordre del dia

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Ple municipal > Ordre del dia

Ordre del dia

Sessió extraordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el DILLUNS 14 de MAIG de 2018, a les 17:00 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.


ORDRE DEL DIA

Memòria de la Defensora de la Ciutadania, any 2017


Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el DILLUNS 14 de MAIG de 2018, a les 18:00 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 16 d'abril de 2018.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Secretaria General

2. Donar compte de la dissolució del Grup Municipal de Cs i de la composició de la Junta de Portaveus. (Exp. 168/2015-SEC)

3. Donar compte de la Resolució de l'expedient instruït al regidor Sr. Francisco Álvarez Marín. (Exp. 174/2017-SEC)

Recursos Humans

4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2144-2018, de 23.04.2018, sobre el cessament del Sr. Francisco Gavilán Peña com a assessor del Grup Municipal de Cs. (Exp. 379/2018-eRH)

Tresoreria

5. Donar compte de l'informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, primer trimestre 2018. (Exp. 21/2018-eTRE)


 DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

Secretaria General

6. Correcció d'error de dret en l'acta en suport escrit del Ple ordinari de 14 de novembre de 2016. (Exp. 57/2018-eSEC)

7. Designació de representants municipals als organismes i altres entitats. (Exp. 235/2015-SEC)

8. Aprovació del nomenament de representants municipals als Consells Escolars dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 224/2015-SEC)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Cultura

9. Establir la denominació de les pistes d'atletisme com a Pistes Municipals d'Atletisme Carme Sugrañes Blay. (Exp. 406/2018-eAJT)

10. Atorgament del IX Premi Francesc Roig i Toqués. (Exp. 31/2018-ePROV)

11. Aprovació de la participació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el Projecte Stolpersteine. (Exp. 407/2018-eAJT)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Serveis Viaris

12. Aprovació de la regularització de l'IPC del contracte de l'empresa Valoriza, SA, concessionària del servei de neteja i recollida al municipi de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 609/2016-SVI)

Mobilitat

13. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS). (Exp. 977/2017-SVI)

Medi Ambient

14. Aprovació de la dissolució del Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf i cessió global d'actius i passius al Consell Comarcal del Garraf. (Exp. 48/2018-eSEC)

MOCIONS

Grup Municipal de la CUP

15. Moció institucional per elaborar un cens de solars sense edificar i d'edificis ruïnosos a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 11/2018-eMOC)

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita

16. Moció per deixar sense efecte una zona d'estacionament limitat i regulat a la rda. Mediterrània i c/ Alexandre de Cabanyes, així com senyalitzar zones d'aparcament regulat del nostre municipi, segons l'art. 171 de l'RGC. (Exp. 35/2018-eMOC)

Grup Municipal d'ERC

17. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària. (Exp. 37/2018-eMOC)

Grups Municipals d'ERC i SOM VNG

18. Moció contra la reforma de la Llei d'enjudiciament criminal. (Exp. 39/2018-eMOC)

Grup Municipal d'ERC

19. Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. (Exp. 36/2018-eMOC)

Grup Municipal de SOM VNG

20. Moció per a l'adhesió al Manifest pel Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere. (Exp. 38/2018-eMOC)

Grup Municipal de CiU

21. Moció de suport als docents. (Exp. 40/2018-eMOC)

22. Moció de suport als ajuntaments afectats per l'extracció de corall vermell a la costa catalana. (Exp. 41/2018-eMOC)

Grup Municipal de Cs

23. Moció per a la millora dels aparcaments habilitats per a la càrrega i descàrrega. (Exp. 42/2018-eMOC)

24. Moció per al control de plagues de coloms. (Exp. 43/2018-eMOC)

Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits

25. Moció per realitzar un Pla estratègic i d'inversions a l'Escola Municipal d'Art i Disseny (EMAID). (Exp. 44/2018-eMOC)

Grup Municipal del PSC

26. Moció sobre la subvenció de la pràctica de natació adaptada. (Exp. 45/2018-eMOC)

27. Moció de suport a l'ONG Proactiva Open Arms. (Exp. 46/2018-eMOC)

28. Moció sobre el pressupost compromès pel govern d'Espanya per al desenvolupament de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. (Exp. 47/2018-eMOC)

Grup Municipal de la CUP

29. Moció de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola i per la creació d'un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb perspectiva feminista. (Exp. 48/2018-eMOC)

PREGUNTES

30. Preguntes d'ERC:
- Sobre el Pla d'Usos.
- Sobre els aparcaments dissuasoris.

31. Preguntes de Cs:
- Sobre la notícia publicada en el Diari Digital del Sr. Eduardo Inda, relacionada amb l'empresa AKO ELECTROMECÁNICA.
- Sobre el procediment judicial entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el de Sant Pere de Ribes en relació amb un aparcament proper a l'Hospital Comarcal Sant Camil.

32. Preguntes de la Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita:
- Sobre l'adjudicació del concurs per a l'explotació dels Xiringuitos de les platges de Vilanova i la Geltrú per als propers 8 anys.
- Sobre l'estat d'assoliment de la moció presentada fa just un any, al maig de 2017, per realitzar millores urgents al Mercat Municipal del centre.

33. Pregunta del PSC:
- Sobre la gestió del CSP.
- Sobre el protocol de la Festa Major.

34. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita:
- A part de l'aparcament a la ronda d'Europa (davant de l'AKI), té el govern intenció de posar en marxa altres aparcaments dissuasoris gratuïts en el nostre municipi per a la temporada estival?
- Per què no s'implanta aquest any la zona de platja per a gossos, tal com es va acordar en el passat exercici?

PRECSVilanova i la Geltrú, 9 de maig de 2018

L'alcaldessa,
Neus Lloveras i Massana
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 10/05/2018