Ordre del dia

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Ple municipal > Ordre del dia

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el DILLUNS 8 d'OCTUBRE de 2018, a les 18:00 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 17.09.2018, del Ple de l'Ajuntament.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Serveis Socials

2. Donar compte dels indicadors socials 2n trimestre de l'any 2018. (Exp. 19/2018-eSSO)

Habitatge

3. Donar compte de l'acord de la JGL de 24.07.2018, de subscripció de l'acord marc per a l'adhesió d'ajuntaments i entitats amb interès en l'adquisició d'habitatges provinents del dret de tanteig i retracte mitjançant una línia de préstecs bonificats. (Exp. 677/2018-eAJT)


DICTÀMENS:


COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

Responsabilitat Social Corporativa


4. Designació de nous representants polítics a la Xarxa de Municipis pe l'Economia Social i Solidària (XMESS). (Exp. 127/2018-eSEC)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Serveis Socials

5. Adhesió al manifest per aturar el maltractament a les persones grans. (Exp. 862/2018-eAJT)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Urbanisme


6. Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per al desenvolupament residencial i comercial a la Unitat d'Actuació 2 del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 28/2018 eURB)

Medi Ambient

7. Proposta per a una Comparsa més sostenible i un Carnaval més respectuós amb l'entorn. (Exp. 811/2018-eAJT)


COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DEL PIINA

8. Proposta de conclusions de la Comissió Informativa Especial del Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic. (Exp. 670/2018-SVI)


PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA:

Llicències i Disciplina


9. Aprovació, si escau, de l'acord de resolució d'expedient sancionador per obres al Sector Mas Torrat, Polígon 25, Parcel·la 35, d'ampliació de planta baixa que cal enderrocar i legalitzar obres legalitzables de conservació i manteniment. (Exp. 14/2018-DIS)


MOCIONS

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita


10. Moció per a la neteja i sanejament dels torrents del territori de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 77/2018-eMOC)

Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita

11. Moció sobre l'estat de regeneració de la carena de la Talaia i la resta del parc natural. (Exp. 78/2018-eMOC)

Grup Municipal de SOM VNG

12. Moció per a la recuperació i nova instal·lació de fonts d'aigua potable. (Exp. 79/2018-eMOC)
13. Moció pel dret a vot de totes les persones residents. (Exp. 81/2018-eMOC)

Grup Municipal del PSC

14. Moció per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables. (Exp. 82/2018-eMOC)


PREGUNTES


15. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita:

• Cada vegada és més habitual la presència de monopatins, monocicles elèctrics o segways per la nostra ciutat. Pensa el govern regular aquests nous vehicles actualment es troben en un buit legal, en les ordenances municipals de Vilanova i la Geltrú?
• El Club Vòlei Vilanova ha impulsat un projecte molt interessant per tal de tenir una pista pròpia, des de l'Ajuntament se'ls ha facilitat algun tipus d'ajuda o de mesura per consolidar aquest projecte? Si no és així, hi ha alguna possibilitat que la nostra administració els pugui ajudar amb mitjans i/o econòmicament?

16. Preguntes de SOM VNG:

• El passat dimecres 26 de setembre diversos regidors i regidores de l'Ajuntament van rebre un e-mail d'un veí alertant dels problemes de convivència que existeixen a la plaça de l'Associació dels Alumnes Obrers, demostrant la necessitat que té la ciutat d'agents de civisme (i mediació?) i de major atenció a les queixes del veïnat. El govern ha donat resposta a aquesta queixa? Quines mesures pensa prendre al respecte? Pensa garantir una mínima presència de la policia municipal com a promotora d'actituds cíviques i fomentar així actituds de bona convivència i respecte entre la ciutadania, fins que es calmi la situació, a la vegada que executa la partida destinada a agents de civisme?
• Voldríem elevar a Ple la queixa per la incapacitat que tenen actualment tots els grups municipals a l'oposició en les comissions informatives degut a la manca d'aportació de documents per part del govern. És sistemàtica la convocatòria de comissions informatives on només s'aporta el full de convocatòria amb un ordre del dia i sense cap altra informació per tal que els grups puguin fer una valoració. Molts cops aquesta documentació s'aporta el mateix dia de la comissió, a l'entrada de la sala, incapacitant la possibilitat d'estudi. Reclamem l'aportació de la documentació amb anterioritat, per tenir un debat ric i crític, i preguntem si existeix cap tipus d'impediment per entregar-la amb una antelació raonable.

17. Preguntes de la Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita:

• Quina és l'anàlisi i quines conseqüències extreu el govern de la caiguda de l'ocupació hotelera registrada aquesta temporada d'estiu 2018?
• Segons hem pogut conèixer, el sector de la restauració a la façana marítima ha patit una notable caiguda de clients aquest estiu 2018. Voldríem saber a quins diferents factors ho atribueix el govern.

18. Preguntes de la CUP:

• Sobre l'acompliment de mocions.
• Sobre la finalització d'algunes obres al carrer.

19. Preguntes del PSC:

• Sobre habitatge.

20. Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit:


• Sobre la suspensió de comissions informatives convocades l'1 d'octubre.
• Sobre si el govern municipal considera que retirar llaços grocs a la via pública atempta contra la llibertat d'expressió.

PRECS


 

Vilanova i la Geltrú, 3 d'octubre de 2018

 

L'alcaldessa,

Neus Lloveras i Massana
 

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 05/10/2018