Objectiu

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Organismes autònoms i societats municipals > Neàpolis > Objectius

Objectiu

Façana de Neàpolis
Aconseguir una societat de la informació integradora on ningú sigui discriminat tecnològicament.
Aquesta és de les directrius més importants, que estructura accions específiques, formació, reciclatge, elements de demostració i suport a la innovació per lluitar contra la denominada “fractura digital”. 

Facilitar la comunicació entre ciutadans. Donar suport, investigar i proposar noves formes de comunicació que promoguin la participació activa de la ciutadania tant en la ciutat entesa com a espai de relació, com en les decisions estratègiques que permetin a la ciutat projectar el seu futur. 

Fomentar l'ús de les tecnologies en favor de les ciutats. La investigació i la innovació que es generi en Neàpolis ha de servir no solament a Vilanova i la Geltrú per obrir noves perspectives econòmiques, socials i culturals, sinó que ha de permetre que la resta de ciutats obtinguin les mateixes possibilitats per orientar el seu futur, potenciant els seus actius estratègics. 

Donar suport a la modernització de l'administració. Les propostes de la iniciativa e-Europe es basen en una administració pública que promogui iniciatives i aporti solucions a la innovació i a les demandes de la societat. 

Formar personal multimèdia amb alta capacitació tecnològica. La incorporació de noves tecnologies, de nous accessos i potencialitats, genera la necessitat de nous professionals, amb domini i destresa davant aquestes noves capacitats i les demandes dels nous usuaris. Davant aquesta situació, Neàpolis té com a objectiu liderar la formació dels nous professionals multimèdia, ja sigui en l'àmbit privat com en el públic. 

Crear noves activitats i sistemes d'autoocupació, noves professions. Com a continuació i extensió de l'apartat anterior, la tecnologia farà sorgir noves professions, nous nínxols d'activitat econòmica i noves accions per a les activitats econòmiques, socials, culturals, d'oci i de formació. 

Promoure noves inversions. Centrar la creació de les estructures i les condicions tecnològiques que permetin la promoció d'inversions tant públiques com privades en la creació de continguts digitals i empreses de marcat accent tecnològic. 

Donar suport a les iniciatives docents i de formació.Crear continguts i donar suport a les diferents estructures de la formació, ja sigui a través dels mitjans tecnològics com sobre ells. Per tant, Neàpolis centrarà bona part dels seus actius a la formació (universitària, contínua, ocupacional, on line, etc.) 

Crear un espai d'interrelació permanent entre ciutadà, empreses, col·lectius i creadors. Neàpolis pretén ser un espai físic i alhora virtual de la relació entre tots els líders de les ciutats, donant suport a les accions culturals, socials i econòmiques que es generin a la ciutat. 

Relacionar el projecte amb accions similars de l'Estat, Europa i la ribera Mediterrània. Treballar en el concepte de xarxa i relacionar-se i donar-se suport permanentment en altres accions similars que es generin en un àmbit territorial pròxim.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 18/07/2012