Accions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Organismes autònoms i societats municipals > Neàpolis > Accions

Accions

El projecte Neàpolis es basa en cinc grans àrees que s'interrelacionen de forma permanent, donant-se suport i generant noves perspectives i, alhora, noves accions conjuntes. 


Infraestructures

Neàpolis té com a referents els projectes basats en Internet 2 i Televisió Digital Terrestre. Així mateix, contempla la innovació i experimentació en relació a nous dispositius que generin les tecnologies Wi-fi, 3g, etc.

En referència a la tecnologia Internet 2, el projecte Neàpolis està treballant en dos projectes distints i complementaris, centrats en infraestructura i contingut.

El primer, propiciat per diferents universitats, contempla la posada en funcionament d'una xarxa de transmissió de banda ampla a través de fibra òptica fins al domicili. Es tracta, en definitiva, de la creació d'un projecte de FTTH (fiber to home) en dos nivells. El primer, el qual contempla l'ús residencial: quines aplicacions i quins serveis demandarà l'usuari amb aquest potencial. El segon nivell pretén convertir-se en un element de demostració de la potencialitat de la banda ampla fins a domicili per a empreses, institucions i universitats.

El segon projecte que actualment està elaborant-se a Neàpolis en relació a Internet 2 es basa en la creació d'una xarxa de televisions locals basades en IP. El projecte contempla l'anàlisi i demostració de la potencialitat de la xarxa Internet per a la creació de continguts audiovisuals interactius de proximitat a la ciutadania.

Per a això, s'estan elaborant diversos projectes i detectant necessitats de les ciutats en aquest aspecte. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja s'ha iniciat la planimetria per portar a terme la incorporació de diferents trams i experiències de banda ampla, ja sigui dedicats als serveis públics, com a la configuració d'un mapa de treball per a les diferents proves pilot que tindran als ciutadans, els edificis municipals, les entitats com a referència.

El segon gran projecte dintre de l'apartat d'infraestructures es basa en la incorporació de la tecnologia TDT (Televisió Digital Terrestre). En aquest sentit, la incorporació d'un múltiplex de TDT, assignat dins del Pla Tècnic de la Televisió Digital Terrestre Local, a Neàpolis dóna una nova projecció als estudis i evolució tant d'aquesta tecnologia com dels continguts aplicats als serveis públics destinats als ciutadans.

En aquest sentit s'han signat convenis amb diferents universitats, instituts d'investigació, professionals, operadores i productors de continguts per a configurar diversos espais d'investigació i aplicacions, alhora que es generen nous projectes.

Cal destacar els acords que s'estan tractant amb la Fundació i2CAT, amb la Universitat Politècnica de Catalunya (per a la ubicació de grups d'investigació en televisió digital, en sistemes multimèdia, telecomunicacions i comunicacions avançades). 

Interactivitat

El segon eix de treball de Neàpolis es basa en l'aplicació, creació i desenvolupament de continguts interactius, sobre la base de plataformes audiovisuals. En aquest sentit es promou conjuntament amb diverses universitats i productores la creació de continguts interactius.

Destaca l'acord amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a la creació de diversos projectes audiovisuals. Aquest acord, per altra banda, permetrà incorporar un nou centre de suport a Vilanova i la Geltrú.
La base de la innovació i de la investigació sobre nous mitjans de comunicació serà també abordada des de diferents perspectives. D'una banda, en conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya es portarà a terme el desenvolupament i investigació sobre la interactivitat, des del punt de vista tècnic, amb laboratoris digitals referits a sistemes audiovisuals, multimèdia i sistemes de transmissió.

Així mateix, aquesta col·laboració s'amplia a la creació del Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxa (CRAAX), que serà un dels centres de referència en el futur de les telecomunicacions a Catalunya. 

Formació 

El projecte Neàpolis té com tercer eix prioritari la formació, amb totes les seves variants. En aquest sentit, i atenent, a la transversalitat amb els altres eixos, aquesta iniciativa municipal té previst situar zones de formació i investigació en noves tecnologies, així com promoure conjuntament amb les universitats que ja col·laboren en el projecte la creació d'estudis de postgrau i màster relacionats amb les TIC.

Donar suport a accions formatives d'Universitats (UOC, UPC, Pompeu Fabra, UAB, URV), la formació i reciclatge permanent, la creació productes e-learning interactius, el suport als telecentres com element d'iniciació a la tecnologia i la creació de comunitats del coneixement són algunes de les iniciatives que actualment treballa Neàpolis. 

Esdeveniments

La quarta directiva que promou Neàpolis és la creació d'un calendari estable d'esdeveniments, trobades i seminaris internacionals sobre les noves tecnologies. En l'actualitat i conjuntament amb el Campus Universitari de la Mediterrània, Neàpolis organitza diversos cursos relacionats amb la societat de la informació, ja siguin tècnics com humanístics.
Així mateix, diversos seminaris i jornades es van estructurant al llarg de l'any amb diferents objectius. Entre ells destaquen les jornades Optixcat, dedicades a donar a conèixer les possibilitats de la banda ampla, especialment referida als sistemes òptics (fibra), a un dels col·lectius que major capacitat d'evolució presenta, com és els responsables de l'administració pública local.
Aquestes jornades conten amb la participació de destacats especialistes i representants institucionals que avaluen i configuren el futur de la banda ampla en el nostre país.
Així mateix, se celebra a Vilanova i la Geltrú la Setmana dels Mitjans Digitals, en la que es celebra el Seminari Internacional de periodisme digital, el curs de Digital Media, la Nit Digital i la Trobada de Professionals amb l'aportació de destacats especialistes europeus i americans que han donat una visió global dels paràmetres d'evolució d'aquesta especialitat i projectes de futur per als professionals del sector.

Per altra banda, se celebra a Vilanova i la Geltrú el Seminari Internacional d'Arts Escèniques Digitals, amb aportacions de tecnòlegs i artistes de renom internacional. Aquest seminari està en procés de convertir-se en Festival Internacional i, de forma bianual, en congrés internacional.
 
Europa

La cinquena àrea de treball està centrada en la connexió del projecte amb altres projectes europeus, amb l'objectiu de configurar una extensa xarxa de coneixement europea i de traspàs permanent d'informació i d'innovació. Per tant, Neàpolis configura una estratègia al voltant dels projectes europeus relacionats amb els sistemes audiovisuals i la interactivitat.

En l'actualitat està centrat en l'intercanvi de coneixement amb diversos projectes digitals. És el cas del projecte Cinema Net Europe sobre documentals i cinema digital, que tracta d'estrenar de forma simultània en 187 sales europees al mateix temps diverses produccions cinematogràfiques, especialment els documentals. Aquesta xarxa de cinema digital té com punt de referència a Catalunya 5 sales, entre les quals s'inclou la de Neàpolis.
Així mateix, el projecte Neàpolis lidera la creació d'una Agència Europea de Ciutats IP, amb la participació de diverses ciutats d'arreu d'Europa. L'encontre a Vilanova i la Geltrú dins les jornades IPCities, ha servit per configurar les i les condicions per crear una xarxa de ciutats europees que fan servir la tecnologia d'internet d'alta capacitat com a factor estratègic de desenvolupament social i econòmic.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 18/07/2012