Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Economia i hisenda municipal > Gestió tributària i Recaptació > Impostos i taxes > Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Han de pagar aquest impost tots els propietaris de vehicles donats d'alta a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
La gestió i el cobrament en període voluntari i executiu es troba actualment delegada en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de BarcelonaÍndex

 

Tràmits sobre l'impost de vehicles

Per a qualsevol tràmit relacionat amb l'impost de vehicles de tracció mecànica cal dirigir-se a

Oficina de l'Organisme de Recaptació i Gestió tributària de la Diputació

 

Domiciliació bancària

 Domiciliació mitjançant el Web de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació

      Domiciliacions Web Diputació

 

Pagament

Pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica
Accés al tràmit

 

Bonificacions i Subvencions

Bonificacions:

Vehicles històrics (Més antics de 25 anys)
Vehicles agrícoles
Vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat
Vehicles híbrids o elèctrics

Accedir al tràmit de la Diputació

Més informació tràmits IVTM de la Diputació

Accedir al tràmit genèric de l'Ajuntament

Subvencions:

Aturats de llarga durada
Petites empreses amb pèrdues
Cotxes híbrids o elèctrics

Accés al tràmit Sol·licitud de subvencions tributs municipals vehicles

 

Ordenances municipals relacionades

 La regulació de l'impost de vehicles s'estableix a les Ordenances Fiscals següents

OF1 Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

OF4 Ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials: Veure aquests enllaç

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 13/02/2017