Impost sobre béns immobles (IBI)

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Economia i hisenda municipal > Gestió tributària i Recaptació > Impostos i taxes > Impost sobre béns immobles (IBI)

Impost sobre béns immobles (IBI)

Han de pagar aquest impost els propietaris, usufructuaris, titulars del dret de superfície o concessionaris de qualsevol bé immoble o propietat (casa, pis, plaça de garatge, traster, local, solar, etc.).
En cas de transmissió, el nou propietari ha de pagar l'impost a partir de l'any següent.
La gestió de l'impost correspon a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Es troba delegada en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la recaptació tant en via voluntària com en via executiva.Índex

 

Domiciliació bancària

Domiciliació mitjançant el Web de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació

Domiciliacions Web Diputació

 

Fraccionament o ajornament

 Sol·licitud de fraccionament o ajornament

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes fiscals pendents de pagament (Diputació)

Fraccionament del pagament en 11 mensualitats iguals sense interessos

Accés al tràmit

 

Pagament

Pagament mitjançant l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Web de l'Organisme de Gestió i Recaptació Tributària de la Diputació de Barcelona

Si es fa efectiu el pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI), abans del 3 de febrer us podeu beneficiar d'un descompte del 5%

Enllaç al tràmit

 

Bonificacions i subvencions

Sol·licitud de bonificació en l'Impost de Béns Immobles

- Famílies nombroses o monoparentals.

Sol·licitud de subvencions i/o bonificacions en l'impost de Béns Immobles per atendre situacions especials

Si es fa efectiu el pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI), abans del 3 de febrer us podeu beneficiar d'un descompte del 5%

Enllaç al tràmit

Sol·licitud de subvenció en l'Impost de Béns Immobles

- Per instal·lació en els habitatges de mesures d'estalvi energètic

Sol·licitud de subvenció mesures d'estalvi energètic a l'impost IBIU

Sol·licitud de subvencions o bonificacions per tarifació social
Accés al tràmit per atendre situacions especials

Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials: Veure aquests enllaç

 

Ordenances Municipals relacionades

La regulació de l'impost sobre béns immobles s'estableix a les Ordenances Fiscals següents

          OF1 Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

          OF2 Ordenança fiscal de l'impost sobre l'impost de béns immobles

Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials: Veure aquests enllaç


 

Altres tràmits relacionats

Tramitació d'un canvi de titularitat d'una finca a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles
Comunicació d'alteració de la titularitat de finques

Sol·licitar que l'Ajuntament certifiqui que l'interessat/da figura o no en els padrons fiscals municipals
Sol·licitud de certificat de béns

Sol·licitar un certificat de les dades cadastrals d'una finca
Sol·licitud de certificat sobre les característiques dels immobles

Sol·licitud d'una persona creditora de l'Ajuntament de la compensació dels seus deutes amb imports pendents de cobrar per diversos conceptes
Sol·licitud de compensació de deute

Sol·licitud d'alteracions en els elements cadastrals de la finca, perquè tingui efectes a l'impost de béns immobles
Sol·licitud de declaració d'alteracions cadastrals a IBIU

Sol·licitud de devolució d'ingressos per cobraments indeguts
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 14/02/2017