Impost increment valor dels terrenys (Plusvàlua)

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Economia i hisenda municipal > Gestió tributària i Recaptació > Impostos i taxes > Impost increment valor dels terrenys (Plusvàlua)

Impost increment valor dels terrenys (Plusvàlua)

Ha de pagar aquest impost la persona que ven una casa, pis, una plaça de garatge, un traster, local, solar, etc., per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n'ha estat propietària.
En cas d'herència o donació, és el nou propietari qui ha de pagar l'impost.Índex

 

Autoliquidació de l'impost

Per realitzar l'autoliquidació d'un impost

Consulteu les condicions en aquest enllaç

 

Bonificacions i exempcions

Es pot acollir a les bonificacions i exempcions desenvolupades a l'ordenança fiscal Núm. 6

 

Domiciliació bancària

 No és possible domiciliar les liquidacions de caràcter no periòdic

 

Fraccionament o ajornament

Es pot fraccionar en cas d'herència o donació

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

 

Pagament

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
      BANC SABADELL      BBVA           SERVICAIXA de CAIXABANK
      BANKIA                   IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
    Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Web de l'Organisme de Recaptació i Gestió tributària de la Diputació


- Per a qualsevol dubte o consulta: Consulteu el Web de l'Ajuntament aquí

 

Ordenances Municipals relacionades

- OF01 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

- OF06 - Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 14/02/2017