Ètica i Bon Govern

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > L'Ajuntament ReSponsable > Ètica i Bon Govern

Ètica i Bon Govern


L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d'un CODI D'ÈTICA I BON GOVERN aprovat inicialment en la sessió del Ple municipal del mes d'abril de 2013 i revisat i actualitzat posteriorment en la sessió ordinària del Ple de 6 de juny de 2016 (vegeu-ne la seva publicació al BOP ).

Aquest document, recull textualment, en el seu punt primer:

"Aquest document té per objecte establir un marc d'integritat institucional que reculli els principis, criteris i instruments que permetin incrementar els nivells de transparència en la gestió pública, el comportament ètic del seu personal i la millora de les relacions de confiança entre la ciutadania i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Aquest codi, de caràcter general, també inclou i dóna resposta a l'obligació d'aprovar un codi de principis ètics i regles de conducta, establerta als articles 54 i 55 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació  i bon govern "

Per tal de garantir-ne el seu correcte desplegament i compliment, el mateix Ple, va aprovar la creació de la Comissió d'Ètica i Bon Govern. Consulteu-ne aquí:

 

Podran presentar sol·licitud davant la Comissió d'Ètica i Bon Govern qualsevol ciutadà o ciutadana o bé qualsevol integrant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que vulgui plantejar alguna qüestió vinculada al codi, fer alguna proposta, suggeriment, o que consideri que s'ha incomplert algun dels principis ètics o de conducta que s'hi recullen.

El circuit d'atenció de les sol·licituds que es presentin a la comissió, el podeu consultar aquí

Les sol·licituds es podran presentar a través d'algun dels sistemes següents:

 

 

Si voleu consultar el tràmit, ho podeu fer aquí

 

 


INFORMES - RECOMANACIONS

2017

Informe - recomanació 1/2017

2015
Informe 1/2015
Informe 2/2015

2014
Informe - recomanació 1/2014
Informe - recomanació 2/2014

Informacions vinculades
Donar compte informe-recomanació 1/2017 a JGL 12.09.2017 (punt 3)
Donar compte informes 1/2014 i 2/2014 a JGL 17.03.2015 (punt 2)
Informe regidoria Hisenda entorn recomanacions 1/2014 i 2/2014 a JGL 02.06.2015 (punt 17)

 

 


NOTÍCIES VINCULADES

- 04/2016 consulteu els resultats de l'enquesta interna sobre el codi i la comissió
- 04/2015 Publicació memòria de la Comissió d'Ètica Pública del Govern Basc
- 10/2014 Trobada entre el Comitè d'Ètica de Sant Boi i la Comissió d'Ètica i Bon Govern de Vilanova i la Geltrú

 

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 18/12/2018