Comissions informatives

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Comissions informatives

Comissions informatives

Informació pendent d'actualitzar (abril de 2017)Índex

 

Comissió informativa de Polítiques a la ciutadania

Composició:

Presidenta: Teresa Llorens Carbonell
Vice-presidenta: Blanca Albà i Pujol

Vocals titulars:

Glòria García Prieto (CIU)
Gisela Vargas Reyes (PSC)
Josep Maria Domènech Gibert (CUP)
Adelaida Moya i Taulés (ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)

Vocals suplents:
Neus Lloveras i Massana (CIU)
Juan Luis Ruiz López (PSC)
Berta Belaskoain Comaposada (CUP)
Queti Vinyals i Florenciano (ERC)
Deborah Zimmerman (SOM VNG)

Secretaria:
Titular: Rosa Lucas Bizarro
Suplent: Francesc Torres Ferrando

Suport administratiu:
Pilar Piñol Carrillo
Mònica Baena Mestre (suplent)


Àrees i regidories:

ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ:


- Regidoria de Comunicació, Participació i Agermanaments, Cooperació, Govern Obert i Descentralització

Ens adscrits:


- Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Consorci de comunicació local
- Consorci per a la gestió del servei de televisió digital local pública del Garraf


Serveis contractats:

- Gestió de centres cívics
- Gestió del bar del centre cívic del Tacó
- Gestió del bar del centre cívic La Collada


ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA:

- Regidoria de Cultura, Convivència i Equitat, i Política lingüística
- Regidoria d'Educació
- Regidoria responsable de relacions amb la Mancomunitat TEGAR
- Regidoria de Joventut, Gent Gran, Infància i Adolescència i Esports

Ens adscrits:

- Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
- Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Mancomunitat TEGAR Garraf
- Consorci de Serveis a les Persones
- Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf
- Consorci Sanitari del Garraf
- Consorci Normalització Lingüística
- Consorci transversal Xarxa d'Activitats Culturals


Serveis contractats:

- Menjador social de Can Pahissa
- Servei d'acolliment residencial d'urgència
- Servei de suport (psicològic) a Serveis Socials
- Supervisió professionals EBAS de Serveis Socials
- Gestió Centres Oberts
- Pla de drogues
- Servei de mediació
- Servei d'atenció psicològica
- Consergeria i petit manteniment instal·lacions esportives
- Manteniment instal·lacions esportives
- Concessió Parc del Garraf
- Concessió Esportiu La Piscina
- Concessió bar Pavelló Garraf
- Concessió bar Pavelló Esportiu Municipal
- Servei taquillatge Teatre Principial i Auditori (pendent licitació)
- Serveis tècnics escènics llums i so (pendent licitació)
- Contracte de manteniment de baixa tensió de l'ECMMMM
- Contracte de gestió de les Llars d'Infants Municipals

 

Comissió informativa de Promoció econòmica, ocupació i innovació

Composició:

Presidenta: Ariadna Llorens Garcia
Vice-president: Joan Martorell Masó

Vocals titulars:
Neus Lloveras i Massana (CIU)
Teresa Llorens Carbonell (PSC)
Raimon Rafols Florenciano (CUP)
Jordi Medina i Alsina(ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
D. Zimmerman Mileguir (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg.no adscrita)

Vocals suplents:
David Montes Muñoz (CIU)
Juan Luis Ruiz López (PSC)
Josep Asensio i Albà (CUP)
Olga Arnau i Sanabra (ERC)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)


Secretaria:
Titular: Cristina Rafales Graells
Suplent: Francesc Torres Ferrando

Suport administratiu:
Anna Carbonell Soto
Carme Dastis Alonso (suplent)


Àrees i regidories:

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ:

- Regidoria de Promoció Econòmica i Projecció Exterior
- Regidoria d'Ocupació
- Regidoria d'Innovació

Ens adscrits:

- Entitat Pública Empresarial Local NEÀPOLIS
- Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Consorci de l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (NODE)


Serveis contractats:

- Socorrisme platges
- Concessió xiringuitos platja

 

Comissió informativa de Serveis centrals, seguretat i hisenda

Composició:

Presidenta:
Glòria Garcia i Prieto
Vice-president: Juan Luís Ruiz López

Vocals titulars:
Neus Lloveras i Massana (CIU)
Gisela Vargas Reyes (PSC)
Josep Asensio i Albà (CUP)
Olga Arnau i Sanabra (ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)

Vocals suplents:
Ariadna Llorens García (CIU)
Gerard Llobet Sánchez (PSC)
Marta Jofra Sora (CUP)
Jordi Media i Alsina (ERC)
D.Zimmerman Mileguir (SOM VNG)

Secretaria:
Titular: Francesc Torres Ferrendo
Suplent: Rosa Lucas Bizarro

Suport administratiu:

Núria Martí Jansà
Sílvia Vilanova Mestres (suplent)


Àrees i regidories:


ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:

- SECRETARIA GENERAL
- GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL
- ATENCIÓ A LA CIUTADANIA


Ens adscrits:

- Funerària Vilanova, SAM

Serveis contractats:

- Contracte defensa jurídica

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA:

- Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat
- Regidoria responsable de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)


Serveis contractats:

- Servei retirada vehicles dipòsit
- Rènting vehicles policia local
- Servei manteniment extintors
- Servei manteniment calefacció i climatització
- Neteja edificis municipals
- Subministrament material d'oficina, consumibles i paper
- Servei vigilància i recepció Ajuntament
- Servei manteniment portes automàtiques
- Servei de telecomunicacions
- Manteniment xarxa informàtica
- Servei de telefonia
- Servei d'assegurances
- Servei subministrament roba Policia local
- Manteniment sistema de gestió QMATIC


 

Comissió informativa de Territori i espai urbà

Composició:

President: Gerard Llobet i Sánchez
Vice-president: Joan Giribet de Sebastian

Vocals titulars:
Blanca Albà i Pujol (CIU)
Joan Martorell Masó (PSC)
Marta Jofra Sora (CUP)
Queti Vinyals i Florenciano (ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
D. Zimmerman Mileguir (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (C's)

Vocals suplents:
David Montes Muñoz (CIU)
Juan Luís Ruiz López (PSC)
Raimon Ràfols Florenciano (CUP)
Adelaida Moya i Taulés (ERC)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)

Secretaria:
Titular: Dolors Moyano Campaña
Suplent: Tomás Bonilla Núñez

Suport administratiu:
Sílvia Nadal Castan
Àngels Daviu Paños (suplent)


Àrea i regidories:


ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

- Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient
- Regidoria de Mobilitat, Serveis Viaris i Projectes i Obres


Ens adscrits:

- Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)
- Servei d'aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector 2.8 de l'Eixample Nord (Urbanisme)
- Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf (Medi Ambient)
- Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (Serveis Viaris)
- Mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf (Serveis Viaris)


Serveis contractats:

- Neteja viària (Serveis Viaris)
- Transport públic urbà (Serveis Viaris)
- Jardineria zona A i B (Serveis Viaris)
- Serveis de manteniment enllumenat públic (Serveis Viaris)
- Inspecció baixa tensió (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc i golf parc Ribes Roges (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc parc Quadra d'Enveja (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc parc Gumà i Ferran (Serveis Viaris)
- Concessió quioscos premsa Rambla Principal (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc Plaça Xoriguer (Serveis Viaris)
- Servei de retirada de residus urbans (Serveis Viaris)

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 11/04/2017