Comissions informatives

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Comissions informatives

Comissions informatives

Informació actualitzada a gener de 2018.Índex

 

Comissió informativa de Polítiques a la ciutadania

Composició:

Presidenta: Teresa Llorens Carbonell
Vice-presidenta: Blanca Albà i Pujol

Vocals titulars:

Glòria García Prieto (CIU)
Gisela Vargas Reyes (PSC)
Josep Maria Domènech Gibert (CUP)
Adelaida Moya i Taulés (ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)
Ariadna Llorens García (Reg. no adscrita)
David Montes Muñoz (Reg. no adscrit)

Vocals suplents:
Neus Lloveras i Massana (CIU)
Juan Luis Ruiz López (PSC)
Pau Bau Vargas (CUP)
Queti Vinyals i Florenciano (ERC)
Deborah Zimmerman (SOM VNG)

Secretaria:
Titular: Rosa Lucas Bizarro
Suplent: Francesc Torres Ferrando

Suport administratiu:
Pilar Piñol Carrillo
Mònica Baena Mestre (suplent)


Àrees i regidories:

ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ:


- Regidoria de Comunicació, Participació i Agermanaments, Cooperació, Govern Obert i Descentralització

Ens adscrits:


- Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Consorci de comunicació local
- Consorci per a la gestió del servei de televisió digital local pública del Garraf


Serveis contractats:

- Gestió de centres cívics
- Gestió del bar del centre cívic del Tacó
- Gestió del bar del centre cívic La Collada


ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA:

- Regidoria de Cultura, Convivència i Equitat, i Política lingüística
- Regidoria d'Educació
- Regidoria responsable de relacions amb la Mancomunitat TEGAR
- Regidoria de Joventut, Gent Gran, Infància i Adolescència i Esports

Ens adscrits:

- Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
- Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Mancomunitat TEGAR Garraf
- Consorci de Serveis a les Persones
- Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf
- Consorci Sanitari del Garraf
- Consorci Normalització Lingüística
- Consorci transversal Xarxa d'Activitats Culturals


Serveis contractats:

- Menjador social de Can Pahissa
- Servei d'acolliment residencial d'urgència
- Servei de suport (psicològic) a Serveis Socials
- Supervisió professionals EBAS de Serveis Socials
- Gestió Centres Oberts
- Pla de drogues
- Servei de mediació
- Servei d'atenció psicològica
- Consergeria i petit manteniment instal·lacions esportives
- Manteniment instal·lacions esportives
- Concessió Parc del Garraf
- Concessió Esportiu La Piscina
- Concessió bar Pavelló Garraf
- Concessió bar Pavelló Esportiu Municipal
- Servei taquillatge Teatre Principial i Auditori (pendent licitació)
- Serveis tècnics escènics llums i so (pendent licitació)
- Contracte de manteniment de baixa tensió de l'ECMMMM
- Contracte de gestió de les Llars d'Infants Municipals

 

Comissió informativa de Promoció econòmica, ocupació i innovació

Composició:

President: Juan Luís Ruiz López
Vice-president: Miguel A. Iglesias Montouto

Vocals titulars:
Neus Lloveras i Massana (CIU)
Joan Giribet de Sebastián (CIU)
Montse Maronda i Castellnou (CUP)
Jordi Medina i Alsina (ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
D. Zimmerman Mileguir (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)
Ariadna Llorens García (Reg. no adscrita)
David Montes Muñoz (Reg. no adscrit)

Vocals suplents:
Blanca Albà Pujol (CIU)
Gisela Vargas Reyes (PSC)
Josep Asensio i Albà (CUP)
Olga Arnau i Sanabra (ERC)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)


Secretaria:
Titular: Josep Gomariz Meseguer
Suplent: Francesc Torres Ferrando

Suport administratiu:
Anna Carbonell Soto
Carme Dastis Alonso (suplent)


Àrees i regidories:

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ:

- Regidoria de Promoció Econòmica i Projecció Exterior
- Regidoria d'Ocupació
- Regidoria d'Innovació

Ens adscrits:

- Entitat Pública Empresarial Local NEÀPOLIS
- Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Consorci de l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (NODE)


Serveis contractats:

- Socorrisme platges
- Concessió xiringuitos platja

 

Comissió informativa de Serveis centrals, seguretat i hisenda

Composició:

Presidenta:
Glòria Garcia i Prieto
Vice-president: Teresa Llorens i Carbonell

Vocals titulars:
Neus Lloveras i Massana (CIU)
Gisela Vargas Reyes (PSC)
Josep Asensio i Albà (CUP)
Olga Arnau i Sanabra (ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)
Ariadna Llorens García (Reg. no adscrita)
David Montes Muñoz (Reg. no adscrit)

Vocals suplents:
Blanca Albà Pujol (CIU)
Gerard Llobet Sánchez (PSC)
Jaume Marsé Ferrer (CUP)
Jordi Medina i Alsina(ERC)
D. Zimmerman Mileguir (SOM VNG)

Secretaria:
Titular: Francesc Torres Ferrendo
Suplent: Rosa Lucas Bizarro

Suport administratiu:

Núria Martí Jansà
Sílvia Vilanova Mestres (suplent)


Àrees i regidories:


ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:

- SECRETARIA GENERAL
- GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL
- ATENCIÓ A LA CIUTADANIA


Ens adscrits:

- Funerària Vilanova, SAM

Serveis contractats:

- Contracte defensa jurídica

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA:

- Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat
- Regidoria responsable de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)


Serveis contractats:

- Servei retirada vehicles dipòsit
- Rènting vehicles policia local
- Servei manteniment extintors
- Servei manteniment calefacció i climatització
- Neteja edificis municipals
- Subministrament material d'oficina, consumibles i paper
- Servei vigilància i recepció Ajuntament
- Servei manteniment portes automàtiques
- Servei de telecomunicacions
- Manteniment xarxa informàtica
- Servei de telefonia
- Servei d'assegurances
- Servei subministrament roba Policia local
- Manteniment sistema de gestió QMATIC


 

Comissió informativa de Territori i espai urbà

Composició:

President: Gerard Llobet i Sánchez
Vice-president: Joan Giribet de Sebastian

Vocals titulars:
Blanca Albà i Pujol (CIU)
Miguel A. Iglesias Montouto (PSC)
Jaume Marsé Ferrer (CUP)
Queti Vinyals i Florenciano (ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
D. Zimmerman Mileguir (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)
Ariadna Llorens García (Reg. no adscrita)
David Montes Muñoz (Reg. no adscrit)

Vocals suplents:
Glòria García Prieto (CIU)
Juan Luis Ruíz López (PSC)
Raimon Ràfols Florenciano (CUP)
Adelaida Moya i Taulés (ERC)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)

Secretaria:
Titular: Dolors Moyano Campaña
Suplent: Tomás Bonilla Núñez

Suport administratiu:
Sílvia Nadal Castan
Àngels Daviu Paños (suplent)


Àrea i regidories:


ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

- Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient
- Regidoria de Mobilitat, Serveis Viaris i Projectes i Obres


Ens adscrits:

- Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)
- Servei d'aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector 2.8 de l'Eixample Nord (Urbanisme)
- Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf (Medi Ambient)
- Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (Serveis Viaris)
- Mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf (Serveis Viaris)


Serveis contractats:

- Neteja viària (Serveis Viaris)
- Transport públic urbà (Serveis Viaris)
- Jardineria zona A i B (Serveis Viaris)
- Serveis de manteniment enllumenat públic (Serveis Viaris)
- Inspecció baixa tensió (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc i golf parc Ribes Roges (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc parc Quadra d'Enveja (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc parc Gumà i Ferran (Serveis Viaris)
- Concessió quioscos premsa Rambla Principal (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc Plaça Xoriguer (Serveis Viaris)
- Servei de retirada de residus urbans (Serveis Viaris)

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 11/01/2018