Comissions informatives

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Comissions informatives

Comissions informatives

Informació actualitzada a maig de 2018.Índex

 

Comissió informativa de Polítiques a la ciutadania

Composició:

Presidenta: Blanca Albà i Pujol
Vice-presidenta: Glòria García i Prieto

Vocals titulars:

Glòria García Prieto (CIU)
Teresa Llorens (PSC)
Josep Maria Domènech Gibert (CUP)
Adelaida Moya i Taulés (ERC)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)
Ariadna Llorens García (Reg. no adscrita)
David Montes Muñoz (Reg. no adscrit)
Francisco Álvarez Marín (Reg. no adscrit)

 

Comissió informativa de Promoció econòmica, ocupació i innovació

Composició:

Presidenta: Neus Lloveras i Massana
Vice-presidenta: Glòria García Prieto

Vocals titulars:
Neus Lloveras i Massana (CIU)
Juan Luis Ruiz López (PSC)
Montse Maronda i Castellnou (CUP)
Jordi Medina i Alsina (ERC)
Deborah Zimmerman Mileguir (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)
Ariadna Llorens García (Reg. no adscrita)
David Montes Muñoz (Reg. no adscrit)
Francisco Álvarez Marín (Reg. no adscrit)

Vocals suplents:
Blanca Albà Pujol (CIU)
Miguel A. Iglesias Montouto (PSC)
Josep Asensio i Albà (CUP)
Olga Arnau i Sanabra (ERC)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)


Secretaria:
Titular: Josep Gomariz Meseguer
Suplent: Francesc Torres Ferrando

Suport administratiu:
Carme Cabezas Salvador
Carme Dastis Alonso (suplent)


Àrea i regidoria:

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ

- Servei d'Empresa
- Promoció Econòmica
- Ocupació
- Innovació


Ens adscrits:

- Entitat Pública Empresarial Local NEÀPOLIS
- Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Consorci de l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (NODE)
 

Comissió informativa de Serveis centrals, seguretat i hisenda

Composició:

Presidenta:
Glòria Garcia i Prieto
Vice-presidenta: Neus Lloveras i Massana

Vocals titulars:
Neus Lloveras i Massana (CIU)
Gisela Vargas Reyes (PSC)
Josep Asensio i Albà (CUP)
Olga Arnau i Sanabra (ERC)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)
Ariadna Llorens García (Reg. no adscrita)
David Montes Muñoz (Reg. no adscrit)
Francisco Álvarez Marín (Reg. no adscrit)

Vocals suplents:
Blanca Albà Pujol (CIU)
Juan Luis Ruiz López (PSC)
Montserrat Maronda Castellnou (CUP)
Jordi Medina i Alsina(ERC)
Deborah Zimmerman Mileguir (SOM VNG)

Secretaria:
Titular: Rosa Lucas Bizarro
Suplent: Francesc Torres Ferrando

Suport administratiu:

Núria Martí Jansà
Sílvia Vilanova Mestres (suplent)


Àrea i regidoria:


- Gabinet d'Alcaldia i Protocol
- Comunicació i Premsa
- Secretaria General
- Responsabilitat Social
- Serveis d'Atenció Ciutadana
- Recursos Humans
- Intervenció
- Tresoreria
- Seguretat i Protecció Ciutadana
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació


Ens adscrits:

- Funerària Vilanova, SAM
- Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM)

Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Consorci de comunicació local
- Consorci per a la gestió del servei de televisió digital local pública del Garraf

Serveis contractats:

- Contracte defensa jurídica

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA:

- Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat
- Regidoria responsable de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)


Serveis contractats:

- Servei retirada vehicles dipòsit
- Rènting vehicles policia local
- Servei manteniment extintors
- Servei manteniment calefacció i climatització
- Neteja edificis municipals
- Subministrament material d'oficina, consumibles i paper
- Servei vigilància i recepció Ajuntament
- Servei manteniment portes automàtiques
- Servei de telecomunicacions
- Manteniment xarxa informàtica
- Servei de telefonia
- Servei d'assegurances
- Servei subministrament roba Policia local
- Manteniment sistema de gestió QMATIC


 

Comissió informativa de Territori i espai urbà

Composició:

President: Joan Giribet de Sebastian
Vice-presidenta: Blanca Albà i Pujol

Vocals titulars:
Blanca Albà i Pujol (CIU)
Gerard Llobet i Sánchez (PSC)
Jaume Marsé Ferrer (CUP)
Queti Vinyals i Florenciano (ERC)
Deborah Zimmerman Mileguir (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)
Carmen Reina Padilla (Reg. no adscrita)
Ariadna Llorens García (Reg. no adscrita)
David Montes Muñoz (Reg. no adscrit)
Francisco Álvarez Marín (Reg. no adscrit)

Vocals suplents:
Glòria García Prieto (CIU)
Teresa Llorens Carbonell (PSC)
Guillem Bau Vargas (CUP)
Adelaida Moya i Taulés (ERC)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)

Secretaria:
Titular: Dolors Moyano Campaña
Suplent: Tomás Bonilla Núñez

Suport administratiu:
Sílvia Nadal Castan
Àngels Daviu Paños (suplent)


Àrea i regidoria:


ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

- Serveis Viaris
- Mobilitat
- Projectes i Obres
- Urbanisme i Habitatge
- Llicències i Disciplina
- Medi Ambient


Ens adscrits:

- Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)
- Servei d'aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)


Organitzacions supramunicipals vinculades:

- Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector 2.8 de l'Eixample Nord (Urbanisme)
- Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf (Medi Ambient)
- Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (Serveis Viaris)
- Mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf (Serveis Viaris)


Serveis contractats:

- Neteja viària (Serveis Viaris)
- Transport públic urbà (Serveis Viaris)
- Jardineria zona A i B (Serveis Viaris)
- Serveis de manteniment enllumenat públic (Serveis Viaris)
- Inspecció baixa tensió (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc i golf parc Ribes Roges (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc parc Quadra d'Enveja (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc parc Gumà i Ferran (Serveis Viaris)
- Concessió quioscos premsa Rambla Principal (Serveis Viaris)
- Concessió quiosc Plaça Xoriguer (Serveis Viaris)
- Servei de retirada de residus urbans (Serveis Viaris)
- Socorrisme platges
- Concessió xiringuitos platja

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 15/05/2018