Àmbit Governança

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > L'Ajuntament ReSponsable > Bones Pràctiques > àmbit governança

Àmbit Governança

Títol: ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA                                               

Breu descripció: Les Assemblees Municipals Obertes (AMO) són una eina de participació ciutadana que permet que les entitats i els veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú puguin presentar propostes sobre temes d'interès per a la ciutat, per ser debatudes i finalment votar-les en l'assemblea

Darrera actualització: setembre de 2018

Enllaç a la fitxa

__________________________________________________________________________

Títol: BLOG COMPARTIM DE RESPONSABILITAT SOCIAL I PARTICIPACIÓ

Breu descripció: Blog ubicat a la Intranet municipal obert a la participació de tot el personal de l'ajuntament on es presenten o es donen a conèixer les accions en matèria de Responsabilitat Social, per tal que tothom pugui donar la seva opinió.

Darrera actualització: setembre de 2018

Enllaç a la fitxa

__________________________________________________________________________

Títol: CODI D'ÈTICA I BON GOVERN

Breu descripció: Codi creat amb la voluntat d'establir pautes que fonamentin una cultura ètica dins l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Disposa d'una comissió tècnica que vetlla per la seva difusió i compliment.

Darrera actualització: setembre de 2018

Enllaç a la fitxa

__________________________________________________________________________

Títol: COMISSIÓ DE COMPRES I CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

Breu descripció: Comissió interdepartamental que vetlla per la incorporació de clàusules socials, mediambientals i ètiques ens els diferents processos de contractació municipal.

Darrera actualització: abril de 2016

Enllaç a la fitxa

__________________________________________________________________________

Títol: ENQUESTA SATISFACCIÓ SERVEI DE L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE

Breu descripció: Senzilla enquesta de satisfacció amb l'objectiu de conèixer les opinions i el perfil del públic usuari de l'oficina i de millorar en la seva atenció

Darrera actualització: abril de 2013

Enllaç a la fitxa

_________________________________________________________________ N O V E T A T 

Títol: GRUP DE TREBALL INTERDEPARTAMENTAL D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Breu descripció: Creació d'espais de treball compartit entre departaments municipals per promoure l'Economia Social i Solidària en les polítiques públiques

Darrera actualització: setembre de 2018

Enllaç a la fitxa

_________________________________________________________________ N O V E T A T 

Títol: PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Breu descripció: eina per facilitar que la ciutadania pugui decidir en quins projectes es destina una part del pressupost municipal.

Darrera actualització: setembre de 2018

Enllaç a la fitxa

________________________________________________________________ N O V E T A T 

Títol: TREBALL COL·LABORATIU 

Breu descripció: Projecte que aprofitant el coneixement i el talent de les persones de l'organització i a partir de la col·laboració i el treball compartit, promou la creació de projectes innovadors o de millora de la gestió i de qualitat dels serveis que s'ofereixen.

Darrera actualització: setembre de 2018

Enllaç a la fitxa

__________________________________________________________________________

Títol: TURISME SOCIALMENT RESPONSABLE

Breu descripció: Experiència pilot basada en la voluntat de formar a les empreses i els agents del territori al voltant de la Responsabilitat Social i la identificació de bones pràctiques que ja s'estan realitzant a les empreses turístiques del territori.

Darrera actualització: maig de 2014

Enllaç a la fitxa

__________________________________________________________________________

Títol: URBANISME SOCIAL

Breu descripció: Projecte que promou espais de diàleg i participació per als col·lectius de persones discapacitades a l'hora de dissenyar i dur a terme actuacions urbanístiques a la ciutat.

Darrera actualització: octubre 2013

Enllaç a la fitxa

_________________________________________________________________ N O V E T A T 

Títol: WEB DE SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 

Breu descripció: Apartat web on es pot fer el seguiment, control i avaluació de les actuacions recollides al Pla de Mandat

Darrera actualització: setembre de 2018

Enllaç a la fitxa

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 24/09/2018