Altres gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Economia i hisenda municipal > Gestió tributària i Recaptació > Impostos i taxes > Altres gestions

Altres gestions

Índex

 

Justificant de pagament, carta de pagament i certificats

Justificant de pagament
Document administratiu que acredita el pagament d'un deute tributari o d'algún altre ingrés de dret públic.

Accés al tràmit Justificant de pagament

Carta de Pagament
Document que permet pagar un rebut a les entitats col·laboradores de cobrament

Accés al tràmit Carta de pagament

Certificat de deute amb l'Ajuntament
El tràmit permet obtenir un document que acrediti el deute d'una persona, societat o bé immoble

Accés al tràmit Certificat de deute

Certificat sobre la titularitat de béns i drets a les bases de dades tributàries
Relació de béns i drets d'un contribuent en els padrons municipals

Accés al tràmit Sol·licitud de certificat de béns

 

Bonificacions i subvencions

Sol·licitud de subvencions i/o bonificacions en els tributs municipals per atendre situacions especials

Sol·licitud de concessió d'ajut (subvenció) per obres d'acord amb les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials

 

Sol·licituds, recursos i devolucions d'ingressos

Multes de trànsit, Impost sobre vehicles de tracció mecànica o recaptació en via executiva

Enllaç Al·legacions Multes, Vehicles i Executiva

Gestió o recaptació voluntària de la resta de tributs o ingressos de dret públic

Enllaç Model general de sol·licitud

Devolució d'ingressos indeguts

Enllaç Devolució d'ingressos

 

Consulta d'edictes publicats

Butlletí Oficial de l'estat
Consulta per part de persones i empreses dels actes administratius que no han pogut ser notificats personalment.

Accés al Butlletí Oficial de l'estat (BOE)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Accés al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

Enllaç Web Diputació de Barcelona

Tauler d'edictes de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Accés el Tauler d'edictes

Tauler d'edictes de l'Org. de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Enllaç Web Diputació de Barcelona

 

Altres tributs i ingressos de dret públic

L'Ajuntament gestiona i recapta altres ingressos de naturalesa pública, com:
llicències d'activitats i obres, utilització d'edificis municipals i altres instal·lacions, expedició de documents administratius registre i recollida d'animals, estacionament regulat de vehicles, preus públics, etc.

Consultar:

- OF01 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 21/02/2017